Κυριακή 2 Μαρτίου 2014

ΕΔΗΚ : Η θέση μας για τους “τουρκοκύπριους”

Το ΕΔΗΚ δεν αναγνωρίζει τουρκική εθνική καταγωγή στους “τουρκοκύπριους” .
Η θέση Αναστασιάδη περί ξεχωριστής εθνικής καταγωγής τους , θέση που εκφράζεται κυρίως από την δεξιά – ακροδεξιά , εξυπηρετεί διχοτομικά σχέδια.
Οι “τουρκοκύπριοι” έλαβαν αυτόν τον προσδιορισμό από το κατακτητικό σύνταγμα της Ζυρίχης ως αποτέλεσμα της προσπάθειας των Άγγλων σε συνεργασία με την Τουρκία , να χαλκεύσουν τουρκική καταγωγή στην μουσουλμανική μειονότητα της Κύπρου ώστε να στηρίξουν πάνω σε αυτό το ψέμα , εγγυητικά και παρεμβατικά δικαιώματα της Τουρκίας.

Οι λεγόμενοι “τουρκοκύπριοι” όπως αποδεικνύει η επιστημονική έρευνα είναι κύπριοι μουσουλμάνοι που εξισλαμίστηκαν κατά την μακρά περίοδο της οθωμανικής κατοχής και η συντριπτική πλειονότητα αυτών είναι ελληνικής καταγωγής που πέρασαν από την κατάσταση του λινοβάμβακου , δηλαδή της διπλής θρησκείας χριστιανισμού και μωαμεθανισμού , στον μωαμεθανισμό και δέχθηκαν στη συνέχεια τουρκική συνείδηση από το 1960 και εντεύθεν . 
Για εμάς καμιά θρησκεία δεν προσδίδει εθνοτικά χαρακτηριστικά ούτε μπορεί να ταυτιστεί η εθνική καταγωγή με οποιαδήποτε θρησκεία. 
Οι “τουρκοκύπριοι” δεν είναι ούτε τούρκοι , ούτε τουρκο-“κύπριοι” , αλλά μια γηγενής μουσουλμανική μειονότητα που θα μπορούσε να συμβιώσει με ομάδες άλλων θρησκευτικών παραστάσεων ή νομιζομένων  στα πλαίσια ενός κράτους ανεξιθρησκείας , ίσης απόστασης του κράτους προς όλα τα θρησκευτικά νομιζόμενα και πραγματικής δημοκρατίας , όπου ο κάθε πολίτης θα έχει μια ψήφο και δεν θα νοούνται διαχωριστικές λογικές και ποσοστοτικές συμμετοχές διαφόρων θρησκευτικών ομάδων ή “κοινοτήτων” στη διοίκηση του κράτους.
Το πρώτο ελεύθερο σύνταγμα της κυπριακής δημοκρατίας θα καταργήσει την διαχωριστική λογική του κατακτητικού συντάγματος της Ζυρίχης και στη θέση των “κοινοτήτων” θα αναδείξει την αρχή του πολίτη.

Τομέας ιδεολογικού πολέμου
Εθνικιστικό Δημοκρατικό Κόμμα – ΕΔΗΚ