Σάββατο 1 Μαρτίου 2014

Ο ελληνικός εθνικοκοινωνισμός είναι αναγεννησιακό κίνημα

Ο ελληνικός εθνικοκοινωνισμός είναι μια νέα ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ που αντικαθιστά  το ισχύον ολιγαρχικό σύστημα και τις δομές του .
Το σύστημα αμύνεται προβάλλοντας ένα ακροδεξιό “εθνικισμό” που αποτελεί μέρος του ίδιου του συστήματος και αποδέχεται τις δομές και τους θεσμούς του.
Όμως η μάχη δίδεται στο συνειδησιακό υπόβαθρο των σάπιων και τυραννικών θεσμών με στόχο την ριζική ανατροπή των αρχών της υφιστάμενης κοσμοθέασης και αναβιώνει ταυτόχρονα το ανθρωποκεντρικό κοσμοθεωρητικό βάθος της αρχαίας Ελλάδος.

Ο εθνικοκοινωνισμός πέρα απο την πρόταση του πάνω στα άμεσα προβλήματα της εθνικής κοινωνίας , είναι πράξη αναθεώρησης και ανασυγκρότησης της εθνικής συνείδησης , είναι κίνημα πνευματικής αναγέννησης που δεν μπορεί να ανακοπεί από τις μεθοδεύσεις των δυνάμεων της παρακμής , της πνευματικής καθυστέρησης , της εκμετάλλευσης και της τυραννίας.

Τομέας ιδεολογικού πολέμου
Εθνικιστικό Δημοκρατικό Κίνημα- ΕΔΗΚ