Σάββατο 19 Μαΐου 2012

Δεν ξεχνούμε τον σκλαβωμένο Πόντο Εθνικιστικό Δημοκρατικό Κόμμα - ΕΔΗΚ