Τετάρτη 23 Μαΐου 2012

Γεώργιος Πλήθων Γεμιστός

Γεώργιος Πλήθων Γεμιστός
Ο θεμελιωτής του ελληνικού εθνικοκοινωνισμούΕθνικιστικό Δημοκρατικό Κόμμα - ΕΔΗΚ