Σάββατο 5 Απριλίου 2014

ΕΘΝΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΣΜΟΣ : Η ιδεολογία των παραγωγικών δυνάμεων

Ο εθνικοκοινωνισμός είναι η ιδεολογία μάχης των παραγωγικών δυνάμεων του λαού ενάντια στην ολιγαρχία και τα συστήματα καταλήστευσης και υποταγής που χρησιμοποιεί όπως είναι η τραπεζοκρατία και ο κομματοκρατικός κοινοβουλευτισμός.

Διεκδικούμε ένα νέο κρατικό τραπεζικό σύστημα που θα στηρίζει χωρίς τόκους την παραγωγική διαδικασία σε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα θέσει τέρμα στην δουλεία του τόκου και στην ανάδειξη του ιδιώτη τραπεζίτη σε διαχειριστή της εθνικής οικονομίας.
Διεκδικούμε μια νέα βουλή στην οποία θα αντιπροσωπεύονται οι τοπικές κοινότητες και οι παραγωγικές ενώσεις πάνω στη βάση της λαϊκής συνέλευσης και της πυραμιδωτής ανακλητής αντιπροσώπευσης , ενάντια σε κάθε προσπάθεια συσσώρευσης εξουσίας σε λίγα χέρια , σε φατρίες και κομματικές συμμορίες.
ΚΑΤΩ Η ΤΡΑΠΕΖΟΚΡΑΤΙΑ .
ΚΑΤΩ Ο ΚΟΜΜΑΤΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΣ .

Τομέας ιδεολογικού πολέμου 
Εθνικιστικό Δημοκρατικό Κόμμα - ΕΔΗΚ