Τετάρτη 23 Απριλίου 2014

Νέες ρυθμίσεις στο σύστημα του κομματοκρατικού κοινοβουλευτισμού


Πρωτοπορεί το ΔΗ.ΚΟ στη ψήφιση του  εκκρεμούντος νόμου που αφορά στην ελεύθερη συμμετοχή των μεγαλο-υπαλλήλων του δημοσίου στις ηγεσίες και τους μηχανισμούς των κομματικών συμμοριών .

Αυτή η ρύθμιση πράγματι έλειπε από το τυραννικό σύστημα της ολιγαρχίας , τον κομματοκρατικό κοινοβουλευτισμό  , για να ολοκληρωθεί η αντιλαϊκή και εξουσιαστική ταυτότητα του.
Με αυτή τη ρύθμιση συνενώνονται  άρρηκτα  , η κομματοκρατία ,  ο δημοσιοϋπαλληλικός μανδαρινισμός και η τραπεζοκρατία.
Κάτω η φαυλοκρατία σας αγύρτες.

Τομέας ιδεολογικού πολέμου
Εθνικιστικό Δημοκρατικό Κόμμα – ΕΔΗΚ
ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΠΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ