Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014

ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ ΤΩΡΑ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ Μ.Ο.Ε.Τομέας ιδεολογικού πολέμου
Εθνικιστικό Δημοκρατικό Κόμμα - ΕΔΗΚ