Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014

Η μετεξέλιξη της βίας της εισβολής


Κατακτητές και προδότες προσπαθούν να επιβάλουν ένα εκτρωματικό μόρφωμα και να το εγκαθιδρύσουν ως ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ.
Πως είναι δυνατό να παραχθεί δίκαιο και μάλιστα πρωτογενές από την πρωταρχική βία της εισβολής και τον καταναγκασμό που ασκεί στην χώρα και τον λαό που υπόκειται την βία;
Το πρωτογενές δίκαιο που θέλουν να μας επιβάλουν δεν αναιρεί μόνο τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αρχές του διεθνούς δικαίου αλλά αναιρεί και τις αρχές της λογικής και εγκαινιάζει ένα είδος υπανθρώπου που επιστρέφει σε μια προ-πολιτισμική κατάσταση .
Το πρωτογενές δίκαιο που θα παραχθεί από την πρωτογενή αδικία εκτός του ότι καταχράται την γλώσσα και αλλοιώνει τα νοήματα που τέθηκαν από μακραίωνο πολιτισμό , προσβάλλει κυρίως και καταργεί την πνευματική και λογική φύση του ανθρώπου.
Όμως αυτή την προσβολή δεν νομιμοποιείται να την επιβάλει στην ανθρώπινη φύση καμιά περιστασιακή πλειοψηφία. Ακόμα και ένας άνθρωπος δεν αποδεχτεί αυτή την επέκταση της πρωτογενούς βίας της εισβολής που βαφτίζουν πρωτογενές δίκαιο , τότε χάνει την ισχύ της και υφίσταται μόνον ως βία .
Συμπερασματικά το πρωτογενές δίκαιο που θέλουν να μας επιβάλουν οι γλοιώδεις και σιχαμεροί προδότες μαζί με τους κτηνώδεις κατακτητές , είναι η μετεξέλιξη της ΒΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗΣ .
Ενώπιον αυτής της μετεξέλιξης κάθε αντίσταση είναι ΙΕΡΗ και ΤΙΜΙΑ και ΔΙΚΑΙΗ και ΘΕΙΟΕΙΔΗΣ που θα τιμάται από Θεούς και ανθρώπους στους αιώνες.
“ Τα πάντα οιακίζει κεραυνός” ( Ηράκλειτος ο Εφέσιος ο Φωτεινός )

Λουκάς Σταύρου
πρόεδρος ΕΔΗΚ