Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014

Η συμφωνία αναβάθμισης των αγγλικών βάσεων ( 15η Ιανουαρίου 2014 )

Η συμφωνία που υπογράφτηκε στο Λονδίνο την 15η Ιανουαρίου 2014 μεταξύ της κυπριακής κυβέρνησης και της κυβέρνησης του Ηνωμένου βασιλείου της μεγάλης Βρετανίας και της βορείου Ιρλανδίας επιβεβαιώνει και επισφραγίζει τα ακόλουθα :

πρώτο: την κυριαρχία των αγγλικών βάσεων .
δεύτερο : την υπαγωγή των αγγλικών βάσεων στην κυβέρνηση του Ηνωμένου βασιλείου της μεγάλης Βρετανίας και της βορείου Ιρλανδίας , γεγονός που αποτελεί πράξη ενσωμάτωσης που της δίνει εσαεί  το δικαίωμα να ορίζει διοίκηση .
τρίτο: την ανοικοδόμηση των εκτός των στρατιωτικών ζωνών των βάσεων με σκοπό τον εποικισμό προφανώς από πολίτες της Μ. Βρετανίας .
Τέταρτο : την απόκτηση πολιτικών δικαιωμάτων στην κυπριακή δημοκρατία σε όσους κατοικήσουν στην περιοχή των βάσεων. ( άρθρο 8 )
πέμπτο : ποινικό άσυλο σε “εξαιρούμενα πρόσωπα” που υπηρετούν στις στρατιωτικές βάσεις , δηλαδή σε όλο το στρατιωτικό προσωπικό των βάσεων. ( άρθρο 8 )
έκτο : με τα αφορώντα στην πολεοδομία δημιουργείτε στην ουσία μια ζώνη συνεργασίας που δεν αναιρεί την κυριαρχία των αγγλικών βάσεων και το άβατο των στρατιωτικών ζωνών. Η συνεργασία σε θέματα πολεοδομίας αποτελεί ανταλλαγή σε ζωτικές ανάγκες των βάσεων που εξυπηρετούνται από την κυπριακή δημοκρατία .

Από αυτή τη συμφωνία θα προκύψει ένα νέο αγγλικό μόρφωμα με δικαιώματα παρέμβασης στη κυπριακή δημοκρατία και συμμετοχής στις πολιτικές της αποφάσεις , με αντάλλαγμα μια άνευ ουσίας ανάμειξη της κυπριακής δημοκρατίας σε πολεοδομικά ζητήματα εντός των καθορισμένων πολεοδομικών ζωνών των βάσεων.
Με λίγα λόγια οι εγγλέζοι αντάλλαξαν μια σακούλα άχυρο με ένα βουνό χρυσάφι. Τι κρύβεται πίσω από αυτή την ανταλλαγή;;;;;;;;;;;

Θέση του Ε.ΔΗ.Κ. είναι ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΟΙ ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ και η γη που κατέχεται από αυτές να ενταχθεί στην επικράτεια της κυπριακής δημοκρατίας.

Τομέας ιδεολογικού πολέμου
Εθνικιστικό Δημοκρατικό Κόμμα – ΕΔΗΚ 


Δημοσιεύουμε αυτούσια τη συμφωνία της Κύπρου με τη Μεγάλη Βρετανία για τις βάσεις, όπως δόθηκε επίσημα στη δημοσιότητα από την κυπριακή κυβέρνηση. Η συμφωνία παρουσιάστηκε ενώπιον των αρχηγών των κυπριακών κομμάτων από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη.
Η εδαφική κυριαρχία παραμένει στην Βρετανία, αλλά γίνονται ορισμένες «ρυθμίσεις», για πρώτη φορά από το 1974.
«Διευθέτηση μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας αναφορικά με τη ρύθμιση της ανάπτυξης στις Κυρίαρχες Περιοχές των Βάσεων.
Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας, καλούμενες από κοινού ως "οι Κυβερνήσεις",
ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ την Ανταλλαγή Διακοινώσεων μεταξύ των Κυβερνήσεων αναφορικά με τη διοίκηση των Κυρίαρχων Περιοχών των Βάσεων, ημερομηνίας 16 Αυγούστου 1960, και τη συνημμένη σε αυτές δήλωση ("η Δήλωση") από την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας∙
ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητος δήλωσε στη Δήλωση ότι οι κύριοι σκοποί προς επίτευξη ήταν:
(1) Αποτελεσματική χρήση των Κυρίαρχων Περιοχών των Βάσεων ως στρατιωτικές
βάσεις∙
(2) Πλήρης συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία∙
(3) Προστασία των συμφερόντων αυτών που διαμένουν ή εργάζονται στις Κυρίαρχες Περιοχές των Βάσεων∙
ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ την έντονα εκφραζόμενη επιθυμία των κατοίκων των Κυρίαρχων Περιοχών των Βάσεων («ΚΠΒ») για μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με τη μη‐στρατιωτική ανάπτυξη∙
ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ τη θέση της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας
και της Βορείου Ιρλανδίας ότι αυτή η επιθυμία μπορεί να εκπληρωθεί μέσα στο πνεύμα της Δήλωσης και με τρόπο συμβατό με τις στρατιωτικές της ανάγκες∙
ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ την έντονη επιθυμία των Κυβερνήσεων να εργαστούν στενά μαζί για να ανταποκριθούν σε αυτή την επιθυμία∙
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι ορισμένα στοιχεία της Δήλωσης, περιλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τη μη‐στρατιωτική ανάπτυξη, χρειάζονται να προσαρμοστούν για να εφαρμόσουν καλύτερα τους κύριους σκοπούς της Δήλωσης∙
ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙ στην ακόλουθη Διευθέτηση αναφορικά με τη μη‐στρατιωτική ανάπτυξη των ΚΠΒ:
ΑΡΘΡΟ 1
(α) Οι αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε διαβούλευση και με τη συγκατάθεση των αρμόδιων αρχών της διοίκησης των ΚΠΒ, θα καθορίσουν πολεοδομικές ζώνες και σχετικές πολεοδομικές πολιτικές για τις περιοχές που αναφέρονται στο Άρθρο 1 του Παραρτήματος Α της Συνθήκης περί της Εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας («Συνθήκη Εγκαθίδρυσης»), με εξαίρεση γη η οποία ορίζεται ως στρατιωτικές τοποθεσίες, η οποία ανήκει ή μισθώνεται από ή εκ μέρους της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας (ως ξεχωριστή γη από αυτή που ανήκει στη διοίκηση των ΚΠΒ) όπως ενδεικτικά φαίνεται στους συνημμένους χάρτες.
(β) Σε περίπτωση που η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας αποφασίσει να εγκαταλείψει γη η οποία έχει οριστεί ως στρατιωτική τοποθεσία ή να τερματίσει τη μίσθωση αυτής, η εν λόγω γη δεν θα ορίζεται πλέον ως στρατιωτική τοποθεσία και θα υπόκειται στις σχετικές πρόνοιες αυτής της Διευθέτησης. Σε περίπτωση που νέα γη αποκτηθεί ή μισθωθεί από την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας στις ΚΠΒ, αυτή θα ορίζεται ως στρατιωτική τοποθεσία και θα εξαιρείται από τις σχετικές πρόνοιες αυτής της Διευθέτησης.
(γ) Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις δημοσίου συμφέροντος, να ζητήσει τη συμπερίληψη στις πολεοδομικές ζώνες και σχετικές πολεοδομικές πολιτικές, όπως αυτές προνοούνται στο Άρθρο 1(α), γης η οποία εξαιρείται από αυτές και η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας θα εξετάσει ευμενώς το αίτημα αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τις στρατιωτικές ανάγκες της.
ΑΡΘΡΟ 2
Τηρουμένων των προνοιών του Άρθρου 1, οι διαδικασίες που συνήθως εφαρμόζονται στην Κυπριακή Δημοκρατία για τον καθορισμό ή την τροποποίηση των πολεοδομικών ζωνών και των πολεοδομικών πολιτικών θα εφαρμόζονται για σκοπούς καθορισμού και τροποποίησης των πολεοδομικών ζωνών και πολεοδομικών πολιτικών που αναφέρονται σε εκείνο το Άρθρο, κυρίως αναφορικά με τη συμμετοχή των τοπικών αρχών και του ευρύτερου κοινού, με σκοπό να προάγουν τις αρχές της διαφάνειας και της δημόσιας συμμετοχής.
ΑΡΘΡΟ 3
Οι αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας οι οποίες θα αναλάβουν την πολεοδομική διαδικασία, σε διαβούλευση με τη διοίκηση των ΚΠΒ, θα έχουν την πλήρη στήριξη της διοίκησης των ΚΠΒ, όπου είναι σκόπιμο, περιλαμβανομένης της παροχής διαθέσιμων δεδομένων, σχεδίων, χαρτών και άλλων πληροφοριών αναγκαίων για το σκοπό προετοιμασίας των πολεοδομικών ζωνών και πολεοδομικών πολιτικών όπως καθορίζονται στο Άρθρο 1.
ΑΡΘΡΟ 4
Πολεοδομικές ζώνες και πολιτικές οι οποίες καθορίζονται σύμφωνα με τα Άρθρα 1 και 2 θα εφαρμοστούν, όπου είναι αναγκαίο, μέσω της νομοθεσίας των ΚΠΒ και θα δημοσιεύονται.
ΑΡΘΡΟ 5
Οι αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας θα εξετάζουν και θα εκδίδουν ή απορρίπτουν άδειες οικοδομής και διαχωρισμού οικοπέδων σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία των ΚΠΒ, τηρουμένης της προηγούμενης συγκατάθεσης των αρμοδίων αρχών της διοίκησης των ΚΠΒ, και θα διερευνούν συμμόρφωση και μη συμμόρφωση με εκείνη τη νομοθεσία. Τα πολεοδομικά στοιχεία ιδιωτικής ανάπτυξης ή προτάσεων ανέγερσης οικοδομών θα λαμβάνονται επίσης υπόψη από τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΚΠΒ.
ΑΡΘΡΟ 6
Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας δεν θα εγκαθιδρύσει μη στρατιωτικού χαρακτήρα (civilian) εμπορικές ή βιομηχανικές επιχειρήσεις εκτός στο μέτρο που αυτές είναι συνδεδεμένες με στρατιωτικές ανάγκες αλλά η εγκαθίδρυση μέσα στις ΚΠΒ μη στρατιωτικού χαρακτήρα (civilian) εμπορικών ή βιομηχανικών επιχειρήσεων θα επιτρέπεται όπου αυτό είναι συμβατό με τις πολεοδομικές ζώνες και πολεοδομικές πολιτικές που καθορίζονται στο Άρθρο 1 και με οποιοδήποτε άλλο σχετικό νόμο στις ΚΠΒ. Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας θα εξετάζει επίσης ευμενώς οποιεσδήποτε προτάσεις από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη δημιουργία υποδομών κοινής ωφελείας ή άλλων δημόσιων υπηρεσιών στις ΚΠΒ.
ΑΡΘΡΟ 7
(α) Οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας θα συνεχίσουν να έχουν το δικαίωμα να κατέχουν γη στις ΚΠΒ.
(β) Η διοίκηση των ΚΠΒ θα παρέχει σε άλλους πολίτες της ΕΕ και πολίτες τρίτων χωρών το δικαίωμα να κατέχουν γη στις ΚΠΒ σε, όσο το δυνατόν, την ίδια βάση που τα δικαιώματα αυτά παρέχονται σε τέτοια πρόσωπα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας θα συνεχίσει να εκτελεί σε σχέση με γη μέσα στις ΚΠΒ όλες τις λειτουργίες που ήδη εκτελεί.
(γ) Θα συνεχίσει να υπάρχει ελευθερία πρόσβασης στις ΚΠΒ στο βαθμό που καθορίζεται στη Δήλωση και σε συμμόρφωση με σχετικές Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Η διοίκηση των ΚΠΒ θα επιτρέπει σε πρόσωπα να παραμένουν μέσα στις ΚΠΒ, για σκοπούς άλλους από προσωρινούς, μόνο στο μέτρο που σε αυτά τα πρόσωπα επιτρέπεται να παραμείνουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, εκτός εάν εξαιρετικές περιπτώσεις απαιτούν διαφορετικά.
ΑΡΘΡΟ 8
(α) Η Κυπριακή Δημοκρατία θα παρέχει, για όλα τα πρόσωπα μέσα στις ΚΠΒ (εκτός από τα Εξαιρούμενα Πρόσωπα), δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται σε Κυπρίους μέσα στις ΚΠΒ και θα εκτελεί διοικητικά καθήκοντα τα οποία εκτελούνται για Κυπρίους μέσα στις ΚΠΒ στη βάση που καθορίζεται στην Παράγραφο 4 της Δήλωσης.
(β) Θα γίνουν διευθετήσεις για να καταστεί δυνατό όπως νομικές διαδικασίες αναφορικά με πολιτικά δικαιώματα και υποχρεώσεις στις οποίες κανένα από τα μέρη δεν είναι Εξαιρούμενα Πρόσωπα λαμβάνουν χώρα στα Δικαστήρια της Δημοκρατίας, και για την εκτέλεση μέσα στις ΚΠΒ των αποφάσεων και διαταγμάτων τέτοιων Δικαστηρίων σε τέτοιες διαδικασίες.
(γ) Θα γίνουν επίσης διευθετήσεις για να καταστεί δυνατό ορισμένες ποινικές υποθέσεις στις οποίες ούτε ο παραπονούμενος ούτε ο κατηγορούμενος είναι Εξαιρούμενο Πρόσωπο να δικάζονται από τα Δικαστήρια της Δημοκρατίας.
(δ) Πρόσωπα τα οποία δικάζονται στα Δικαστήρια της Δημοκρατίας σύμφωνα με τέτοιες διευθετήσεις, εάν καταδικαστούν και τους επιβληθεί ποινή φυλάκισης, θα εκτίουν την ποινή τους στις φυλακές της Δημοκρατίας.
(ε) Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και η διοίκηση των ΚΠΒ θα εξετάσουν επίσης ποια περαιτέρω μέτρα δυνατό να βοηθήσουν στη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης σε αμφότερες τις δικαιοδοσίες της Δημοκρατίας και των ΚΠΒ.
(στ) Η Κυπριακή Δημοκρατία, στο μέτρο που είναι δυνατό, θα παρέχει σε όλα τα πρόσωπα μέσα στις ΚΠΒ (εκτός από τα Εξαιρούμενα Πρόσωπα) τα ίδια δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε εκλογές όπως θα τους παρέχοντο εάν βρίσκονταν εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας.
(ζ) Σε αυτό το Άρθρο «Εξαιρούμενο Πρόσωπο» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο δεν είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας και βρίσκεται στις ΚΠΒ μόνο λόγω της χρήσης των ΚΠΒ ως στρατιωτικές βάσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας.
ΑΡΘΡΟ 9
Οποιεσδήποτε νέες απαιτήσεις για δημόσια υποδομή οι οποίες προκύπτουν από τις πολεοδομικές ζώνες και από τις πολεοδομικές πολιτικές που καθορίζονται σύμφωνα με το Άρθρο 1, περιλαμβανομένων αλλά μη περιοριζομένων σε δημόσιους δρόμους, υπηρεσίες κοινής ωφελείας και δημόσιους χώρους πρασίνου, και η συντήρηση αυτών, θα αναλαμβάνονται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Όπου αυτή η υποδομή είναι αναγκαία για τις στρατιωτικές ανάγκες του Η.Β., οι δαπάνες θα μοιράζονται δίκαια μεταξύ των Κυβερνήσεων. Όπου δημόσια υποδομή δεν είναι αναγκαία για τους στρατιωτικούς σκοπούς του Η.Β. αλλά μπορεί να προκύψει όφελος, οι Κυβερνήσεις θα εξετάζουν πως θα μοιραστούν δίκαια τις δαπάνες.
ΑΡΘΡΟ 10
(α) Σε περίπτωση που η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και/ή η διοίκηση των ΚΠΒ κληθεί, ως αποτέλεσμα απόφασης Δικαστηρίου η οποία έχει καταστεί τελική, να πληρώσει σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος αποζημίωση ως αποτέλεσμα απόφασης, πράξης ή παράλειψης στην οποία αξιωματούχοι, αρχές ή όργανα της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν συμμετάσχει κατά την άσκηση των καθηκόντων που προκύπτουν από αυτή τη Διευθέτηση εκ μέρους της διοίκησης των ΚΠΒ, η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας θα αποζημιώσει την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και/ή τη διοίκηση των ΚΠΒ, αναλόγως, μέχρι το σημείο το οποίο είναι δίκαιο υπό τις περιστάσεις.
(β) Σε περίπτωση που η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας ή η διοίκηση των ΚΠΒ λάβει γνώση οποιωνδήποτε διαδικασιών ή πιθανών διαδικασιών οι οποίες δυνατό να συνεπάγονται πληρωμή για την οποία η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας θα πρέπει να αποζημιώσει, θα υπάρχει πλήρης συνεργασία μεταξύ τους αναφορικά με τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε διαδικασιών ή την απάντηση σε τέτοιες αξιώσεις και ιδίως αναφορικά με το κατάλληλο ποσό (εάν υπάρχει) οποιασδήποτε αποζημίωσης αξιώνεται ή έχει πληρωθεί ή εξόδων που έχουν καταβληθεί.
ΑΡΘΡΟ 11
(α) Η Δήλωση από την Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητος αναφορικά με τη Διοίκηση των Κυρίαρχων Περιοχών των Βάσεων, η οποία ήταν το αντικείμενο της ανταλλαγής διακοινώσεων μεταξύ των Κυβερνήσεων τη 16η Αυγούστου 1960, θα συνεχίσει να ισχύει στο βαθμό που οιπρόνοιές της δεν είναι ασύμβατες με αυτές της παρούσας Διευθέτησης.
(β) Αυτή η Διευθέτηση δεν θα ερμηνεύεται με τρόπο που να συγκρούεται με οποιεσδήποτε διεθνείς υποχρεώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας σε σχέση με τις ΚΠΒ.
(γ) Εκτός όπου διαφορετικά ρητώς προνοείται ή όπου αυτό απαιτείται από το περιεχόμενο, όροι που ορίζονται στη Συνθήκη Εγκαθίδρυσης έχουν την ίδια σημασία όταν χρησιμοποιούνται σε αυτή τη Διευθέτηση.
ΑΡΘΡΟ 12
Θα συσταθεί Κοινή Επιτροπή Συνεργασίας για να καταστήσει δυνατή τη συνεχή διαβούλευση και να διευκολύνει τη συνεργασία με σκοπό να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή αυτής της Διευθέτησης.
ΑΡΘΡΟ 13
Οποιαδήποτε διαφορά η οποία προκύπτει μεταξύ των Κυβερνήσεων αναφορικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή αυτής της Διευθέτησης θα επιλύεται πρώτα μέσω διαπραγματεύσεων στην Κοινή Επιτροπή Συνεργασίας ή, σε περίπτωση αποτυχίας, μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ των Κυβερνήσεων.
ΑΡΘΡΟ 14
Αυτή η Διευθέτηση δύναται να τροποποιηθεί οποτεδήποτε με αμοιβαία κοινή συγκατάθεση των Κυβερνήσεων.
ΑΡΘΡΟ 15
Η παρούσα Διευθέτηση θα τεθεί σε εφαρμογή με την υπογραφή της.
ΣΕ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ, οι υπογεγραμμένοι, δεόντως προς τούτο εξουσιοδοτημένοι από τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις τους, έχουν υπογράψει αυτή τη Διευθέτηση.
Υπογράφηκε εις διπλούν στο Λονδίνο αυτή την 15η ημέρα του Ιανουαρίου 2014 στην Αγγλική γλώσσα.
Για την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ο υπουργός Εξωτερικών
Για την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου
της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας ο υπουργός Εξωτερικών».
Πηγή: nomisma.com.cy
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr