Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2014

Η εθνικοκοινωνική ιδέα της κοινοτικής αυτοδιοίκησης


Η κυβέρνηση και γενικά το σύστημα της ολιγαρχίας- κομματοκρατίας αντιλαμβάνεται την τοπική αυτοδιοίκηση ως μέρος της κρατικής διοίκησης , ως επέκταση αυτής ή εργαλείο της.
Έτσι θεωρεί ότι η εκ των “ανω” διευθέτηση των όρων λειτουργίας ( εδώ και εδώ ) της τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελεί εκ των προτέρων ( a priori ) δικαίωμα του κράτους και της διοίκησης .
Η αντίληψη αυτή είναι πέρα για πέρα λανθασμένη και δύναται να παραβληθεί με τις “αδιαμφισβήτητες” προτάσεις των μεταφυσικών πάνω στις οποίες οφείλει κατά την άποψη τους να δομηθεί η εικόνα του κόσμου.
Δηλαδή αφού ορίζουν πρώτα τον θεό έρχονται στη συνέχεια να καλουπώσουν τον κόσμο πάνω σε αυτή την “θεμελιώδη” πρόταση. Αντίληψη πέρα για πέρα λαθεμένη.
Δεν μπορεί να νοηθεί τοπική αυτοδιοίκηση δοσμένη εκ των άνω αλλά παραγόμενη μέσα από το λαό , μέσα από την τοπική κοινότητα μέσα από το σύνολο των ανθρώπων που αποτελούν την κοινότητα και άρα μέσα από την δυνατότητα τους να συνέρχονται σε σώμα υπό μορφή λαϊκής συνέλευσης και να αποφασίζουν για τα πράγματα που αφορούν την κοινότητα τους.
Μόνο τότε μπορεί να νοηθεί κοινοτική εξουσία και κοινοτική αυτοδιοίκηση.
Όμως αυτό είναι που τρέμουν οι κρατούντες κομματάρχες και το σύστημα της ληστρικής και καταπιεστικής ολιγαρχίας .
Δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να παραχθεί εξουσία εκ των κάτω , να αναδυθούν θεσμοί από τη λαϊκή βάση , διότι τούτο θα έχει καταστροφικές συνέπειες για την πολύμορφη τυραννία τους.
Διότι αν αρχίσουν να παράγονται θεσμοί εκ της λαϊκής συνέλευσης και των τοπικών κοινοτήτων τότε το κράτος θα ορισθεί κάποια στιγμή από τον ίδιο τον λαό και όχι από τους ολίγους.
Για αυτό εμείς οι εθνικοκοινωνιστές , ως εκφραστές της λαϊκής βούλησης και εχθροί της ολιγαρχίας και της κάθε είδους συγκέντρωσης της ισχύος σε λίγους , πρέπει να υπερασπιστούμε την αρχή της τοπικής αυτοδιοίκησης πάνω στη βάση της λαϊκής συνέλευσης και της ανακλητής αντιπροσώπευσης από αυτή τούτη τη συνέλευση που θα ασκεί αδιάκοπο έλεγχο και προτασιακή εποπτεία.
Μέσα από αυτή την αρχή του κοινοτισμού θα προκύψει το νέο εθνικό κράτος ,η νέα νομοθετική εξουσία αν συνδυαστεί με την συμμετοχή των παραγωγικών ενώσεων του λαού σε επίπεδο λαϊκής δομής εξουσίας.
Για να φτάσουμε όμως σε δομές λαϊκής εξουσίας πρέπει πρώτα στηρίξουμε την βάση και αυτή η βάση είναι η λαϊκή συνέλευση σε επίπεδο κοινότητας και τοπικής κοινοτικής αυτοδιοίκησης.

πρόεδρος ΕΔΗΚ