Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ

"Ου περί χρημάτων τον αγώνα ποιούμεθα αλλά περί αρετής"