Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2010

ΚΑΤΩ Η ΤΥΡΑΝΝΙΑ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ
Η υπερβολική συσσώρευση πλούτου μέσα από το καπιταλιστικό σύστημα ή οποιεσδήποτε άλλες ιστορικές συγκυρίες έχουν «νομιμότητα» εφόσον ισχύουν οι συγκυρίες εκείνες ή όσον ο λαός τις ανέχεται ή τις αντέχει. Το πρόβλημα όμως της συσσώρευσης του πλούτου στα χέρια των ολίγων είναι ότι καταργείται το εθνικό κοινωνικό συμβόλαιο βάσει του οποίου υφίσταται μια κοινωνία. Αναιρούνται θεμελιώδεις αξίες και αρχές που αποτελούν το γενεσιουργό αλλά και το τελικό αίτιο  του κοινωνικού σώματος. Πραγματική αιτία του πλούτου στην εθνικοκοινωνική αντίληψη είναι η συλλογική εργασία του έθνους δια μέσου των αιώνων. Για παράδειγμα , η κατάθεση του πολιτισμού των αρχαίων ελλήνων είναι μια σταθερά και αιώνια υπεραξία που συμβάλλει στο τωρινό παραγόμενο πλούτο. Αυτή η υπεραξία ανήκει αποκλειστικά στο έθνος και δεν μπορεί να την διεκδικήσει και να την οικειοποιηθεί ούτε κάποιο άτομο ούτε κάποια ομάδα ή φατρία ή τάξη .Υπάρχει με λίγα λόγια ένας παραδεδομένος πλούτος που πρέπει να μοιράζεται σε όλους τους πολίτες χωρίς διακρίσεις. Κάθε πολίτης του εθνικού κράτους έχει δικαίωμα στο συλλογικό πλούτο. Το δικαίωμα τούτο το διασφαλίζει το εθνικό λαϊκό κράτος χωρίς να ισοπεδώνει τις δημιουργικές δυνατότητες των πολιτών. Η διασφάλιση αυτού του πλούτου γίνεται με δύο τρόπους . Ο ένας είναι η ολοκληρωμένη παροχή παιδείας και εκπαίδευσης  ως πράξη οικειοποίησης της πατρώας πολιτισμικής κληρονομιάς και ο άλλος είναι η παροχή ευκαιριών αλλά και οικονομικής και άλλης βοήθειας στο λαό για την ανάπτυξη της παραγωγής και της δημιουργίας. Άρα το εθνικό λαϊκό κράτος δεν είναι αδιάφορο προς τους πολίτες του όπως συμβαίνει στο καπιταλισμό , δεν τους ρίχνει σε μια ελεύθερη αγορά εγκαταλείποντας τους στην εξαθλίωση , στην αμορφωσιά και στο έλεος των αφεντικών και αγοραστών της εργασίας τους. Το εθνικό λαϊκό κράτος είναι η έκφραση της ανθρωπιστικής , ηθικής και πολιτισμικής συνείδησης του λαού και του έθνους. Είναι η έμπρακτη εκδήλωση της πρόνοιας του συλλογικού σώματος προς τα συστατικά του στοιχεία που είναι οι πολίτες. Το κράτος αυτό είναι  από τη φύση του αντικαπιταλιστικό και αντικομουνιστικό. Τάσσεται ενάντια στην ισοπέδωση που καταβαραθρώνει την ανθρώπινη φύση και την διαφορετικότητα , αλλά και ενάντια στην υπερβολή που καταγράφεται ως συσσώρευση πλούτου που μεταβάλλεται σε εξουσία και κατάργηση της γενικής θέλησης και κυριαρχίας.
Ο λαός έχει δικαίωμα να διεκδικήσει ,  από τη στιγμή που δεν ανέχεται πια τα δεσμά του , την ανάκτηση της κυριαρχίας του και την επαναφορά της γενικής θέλησης . Από τη πράξη αυτή απορρέει αυτόματα ΙΕΡΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ. Κατά συνέπεια έχει δικαίωμα να πάρει πίσω το πλούτο που του ανήκει και ταυτόχρονα να καταργήσει την εξουσία που συγκέντρωσαν στα χέρια τους οι άρπαγες και τύραννοι του.
Διάφορες συσσωρεύσεις πλούτου και εξουσίας  , ο εθνικά προσδιορισμένος λαός έχει δικαίωμα να καταργήσει με κάθε τρόπο. Τέτοιες συσσωρεύσεις είναι , ο πλούτος των τραπεζών , τα μέσα μαζικής ενημέρωσης , ο πλούτος της εκκλησίας , ο πλούτος από μονοπώλια , ο πλούτος από ναρκωτικά ή ρουσφέτια , ο πλούτος από δόλο εις βάρος του λαού , ο πλούτος από εκμετάλλευση πληροφοριών που χειρίζονται πολιτικοί και δημόσιοι λειτουργοί . Πάνω σε αυτές τις εκτροπές που κατατυραννούν και εξαθλιώνουν το κοινωνικό σώμα , που ελαττώνουν την βούληση του έθνους για δημιουργία και δύναμη , ο λαός έχει δικαίωμα ζωής και  θανάτου. Αρκεί να ξυπνήσει από το λήθαργο και να αποτινάξει την ηττοπάθεια του.
ΚΑΤΩ Η ΤΥΡΑΝΝΙΑ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ – ΕΔΗΚ
ΤΟΜΕΑΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ