Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2010

Η ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η λεγόμενη οικονομική κρίση συνίσταται στην υπερσυγκέντρωση του τραπεζικού κεφαλαίου σε λιγότερα χέρια και την υπαγωγή όλων των μικρο-τοκογλύφων τραπεζιτών , που δρουν σε εθνικό χώρο κάτω από τον κερδοφόρο έλεγχο των ολίγων. Μοναδική λύση είναι η άσκηση του εθνικο-λαικού δικαιώματος εθνικοποίησης του συσσωρευμένου κεφαλαίου που υπό καπιταλιστικές , δηλαδή ληστρικές συνθήκες, έχει μετατραπεί από παραγωγικό που είναι η φύση του η συνάδουσα με τη κοινωνική τάξη , σε παρασιτικό και αρπακτικό κεφάλαιο. Τη πράξη αυτή της εθνικοποίησης δεν θα την επιτελέσουν οι πολιτικές δυνάμεις που στηρίζουν το κατεστημένο αλλά οι νέες εθνικές λαϊκές δυνάμεις αφού πρώτα συνειδητοποιήσουν τον σημαντικό ιστορικό ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν και απεγκλωβιστούν από τα κόμματα και σχήματα της σοσιαλκαπιταλιστικής τυραννίας. Στόχος μακροπρόθεσμος που προϋποθέτει πολύ δουλειά στα λαϊκά στρώματα .
Όμως η οικονομική κρίση έδειξε και τα προβλήματα της κυπριακής οικονομίας που προέκυψαν από μια λανθασμένη στρατηγική . Η κυπριακή οικονομία στηρίχθηκε στο δόγμα της μονομερούς ανάπτυξης του τομέα παροχής υπηρεσιών που σε μεγάλο μέρος κατευθύνθηκε στη τουριστική βιομηχανία. Από το δόγμα αυτό επωφελήθηκαν οι ξενοδόχοι και οι τραπεζίτες . Ο τομέας της βιοτεχνίας και βιομηχανίας εγκαταλείφθηκε, η δε αγροτική παραγωγή κυριολεκτικά διαλύθηκε. Ο αγροτικός κόσμος εγκατέλειψε τη γη του και συσσορεύθηκε στα αστικά και τουριστικά κέντρα, η αγροτική γη εγκαταλείφθηκε ή ξεπουλήθηκε στους ξένους. Ο κυπριακός ελληνισμός εξαναγκάστηκε από τη ροπή που έδωσε το πολιτικό κατεστημένο στην οικονομία, να πουλά τη γη του στους ξένους και να ζει χωρίς να παράγει τίποτα. Έτσι μια επίπλαστη και παροδική ανάπτυξη κάλυψε κάτω από το φανταχτερό της πέπλο την οικονομική οστεοπόρωση του τόπου. Τα έσοδα του κράτους από το ξεπούλημα της γης μας μετατράπηκαν σε παχυλούς μισθούς προς τους δημόσιους υπαλλήλους που σήμερα έχουν γίνει θηλιά στο λαιμό των λαϊκών στρωμάτων και της εργατιάς του ιδιωτικού τομέα.
Τι πρέπει να γίνει άμεσα:
Κρατική τράπεζα που θα στηρίξει την βιοτεχνία και την βιομηχανία στο βαθμό που είναι δυνατή στη Κύπρο καθώς και άλλων τομέων όπως της ναυσιπλοΐας .
Στρατηγική ανάπτυξης της αγροτικής παραγωγής που θα ξεκινά από την πολιτισμική στήριξη και θα φτάνει ως την αναβάθμιση της αγροτικής παραγωγής , την εξεύρεση αγορών , την προώθηση του αγροτουρισμού και άλλων συναφών .
Πάνω σε αυτή τη βάση θα έχει μέλλον και η τουριστική βιομηχανία και οι λοιπές υπηρεσίες όπως στο τομέα της τεχνολογίας , της εκπαίδευσης , της υγείας.
Μέσα σε αυτές τις παραμέτρους θα γίνει δυνατή η ομαλή συρρίκνωση του δημόσιου τομέα και η εξισορρόπηση δικαιωμάτων και απολαβών των εργατών του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Θα προκύψει επίσης η ανάγκη μιας παιδείας υψηλού επιπέδου που θα στοχεύσει στη παραγωγή πολιτισμού. Ένας τομέας που έχει εγκαταλειφθεί πλήρως από το κατεστημένο των φαύλων. Ο πνευματικός δημιουργός σήμερα είναι ριγμένος στην δυστυχία του .Εμείς οι εθνικοδημοκράτες θεωρούμε πως τα στέρεα θεμέλια της οικονομίας είναι η πολιτισμική δημιουργία , η στήριξη της ζώσας δημιουργίας και όχι η γραφειοκρατική συντήρηση των μούμιων . Ο δημιουργός πολιτισμού σε ένα εθνικοδημοκρατικό πολίτευμα θα ξαναβρεί τη σχέση του με το λαό , με τη παιδεία , με το στρατό. Αυτός είναι ο ρόλος της εθνικής διανόησης και πολιτισμικής δημιουργίας.
ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ – ΕΔΗΚ
ΤΟΜΕΑΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ