Σάββατο 7 Μαΐου 2016

ΟΧΙ ΣΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ


Στις θέσεις και προτάσεις του ΕΔΗΚ και  συγκεκριμένα στον άξονα των κοινωνικών θεμάτων αναφερόμαστε στη προστασία της υγείας του λαού που θα περιλαμβάνει την διατροφή με ντόπια οικολογικά προϊόντα.


Στα πλαίσια αυτής της οικολογικής πολιτικής στο θέμα της διατροφής του λαού , θα διασώσουμε τους σπόρους της γης μας και θα απαγορεύσουμε την εισαγωγή των γενετικά μεταλλαγμένων προϊόντων με δρακόντεια μέτρα.

Όλα τα εισαγόμενα προϊόντα θα περνούν από αυστηρό υγειονομικό έλεγχο.
Τα ντόπια προϊόντα επίσης θα ταυτολογούνται και θα αναφέρονται επακριβώς τα στοιχεία που περιέχουν στην ετικέτα τους.
Η Κύπρος θα γίνει ένας τόπος οικολογικής παραγωγής και οικολογικής προστασίας του περιβάλλοντος με την στήριξη της κρατικής μη κερδοσκοπικής τράπεζας παραγωγικών επενδύσεων.
Και σε αυτό το τομέα η δημοκρατία τους είναι η δυστυχία μας διότι επιτρέπει την εισαγωγή των γενετικά μεταλλαγμένων προϊόντων και λοιπών ανθυγιεινών προϊόντων προς στήριξη των ολιγαρχικών συμφερόντων.

Πουλούν καρκίνο και θάνατο στο λαό για να τρώνε αυτοί και οι φαμίλιες τους με χρυσά κουτάλια.


ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


 • Εξισορροπητική αναδιανομή του πλούτου ώστε να επωφελούνται τα φτωχότερα  λαϊκά στρώματα .
 • Προστασία του λαού από κάθε μορφή βίας , εκμετάλλευσης , εξάρτησης και διαφθοράς.
 • Πρόγραμμα στέγασης του λαού.
 • Πολύμορφη στήριξη της πολύτεκνης οικογένειας.


Υγεία


 • Δωρεάν παροχή υγειονομικών υπηρεσιών προς τα λαϊκά στρώματα που αποτελεί το θεμέλιο του κοινωνικού κράτους και της κοινωνικής αναδιανομής του πλούτου.
 • Εθνική στρατηγική στο τομέα της υγείας μαζί με την Ελλάδα για απεξάρτηση από τις πολυεθνικές φαρμακοβιομηχανίες.
 • Προστασία του λαού από κυκλώματα και νοοτροπίες εκμετάλλευσης της υγείας.
 • Προληπτική ιατρική .
 • Απαγόρευση των εκτρώσεων ( εκτός ειδικών περιπτώσεων )
 • Υγιεινή διατροφή του λαού με ντόπια προϊόντα οικολογικής παραγωγής.  
 • Ελεγχόμενη καλλιέργεια και χρήση της ιατρικής κάνναβης σε ειδικές περιπτώσεις θεραπείας.
 • Πρόγραμμα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά και καταπολέμησης της εμπορίας αυτών.