Κυριακή 15 Μαΐου 2016

ΤΕΛΟΣ στο Λευκωσιοκεντρικό κράτος


Η πρόταση μας στο πολιτειακό ζήτημα το οποίο μόνον εμείς οι εθνικοκοινωνιστές θέτουμε σε δημόσιο διάλογο , θα δώσει στις επαρχιακές συνελεύσεις δικαίωμα παραγωγής νόμων σε επίπεδο επαρχίας.

Η εναρμόνιση της νομοθετικής παραγωγής των επαρχιακών συνελεύσεων με την νομοθετική παραγωγή σε επίπεδο επικράτειας που θα ασκείται από την κεντρική βουλή και μάλιστα με περιορισμένα μέλη , θα ορίζεται από το νέο σύνταγμα , το πρώτο ελεύθερο σύνταγμα της κυπριακής δημοκρατίας.
Από την τέταρτη εξουσία του στρατηγικού προγραμματισμού που θα κείται υπεράνω και ανεξάρτητη από την εκτελεστική εξουσία θα παρέχεται η δυνατότητα αυτοδύναμης προσαρμογής στα εθνικά προγράμματα και άντλησης κεφαλαίων από την κρατική τράπεζα παραγωγικών επενδύσεων.
Η πρόταση μας δίνει τέλος στο Λευκωσιοκεντρικό κράτος και αποδομεί την γραφειοκρατική δομή του.
Η αποκέντρωση της νομοθετικής εξουσίας θα δώσει ζωή στις επαρχίες , στις πόλεις και την ύπαιθρο και θα σπάσει το μονοπώλιο εξουσίας των τζακιών της Λευκωσίας που έλκουν την καταγωγή τους από τους δραγουμάνους του σουλτάνου,  από τους ενετούς και τους ιππότες της Μάλτας , και των σκοτεινών στοών , από τους κρυπτοεβραίους , που στηρίχθηκαν από την αγγλοκρατία και την κοινή αγορά της και τέλος από την τυραννία του μετα-αποικιακού μορφώματος της εκκλησίας ΑΕ  που ενδυνάμωσε την επιρροή της ξενόφερτης ολιγαρχίας που κατατυραννεί την πατρίδα μας και προσπαθεί να την πουλήσει στους τούρκους.
Έχουν γνώση οι φύλακες των ξένων τζακιών που κατατυραννούν τον κυπριακό ελληνισμό και όταν έρθει η ώρα θα πέσει δρεπάνι στα σπαρτά τους.
Η ακίνητη περιουσία ιδιωτών και εκκλησίας που αποκτήθηκε με υπηρεσίες στην ξένη κατοχή και το ληστρικό τραπεζοκρατικό σύστημα θα δημευθούν προς ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων.
Τα οικονομικά κάστρα της ξενοκρατίας θα γκρεμιστούν σε μια νύχτα , όπου ο πυρφόρος λαός θα διαδηλώνει την οργή του και την θέληση του να εξουσιάσει την πατρίδα του.  

τομέας ιδεολογικού πολέμου
Εθνικιστικό Δημοκρατικό Κόμμα - ΕΔΗΚ