Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2014

Ε.ΔΗ.Κ : Εθνική προδοσία η πώληση κατεχόμενης γης στους τούρκους κατακτητές

Το κονκλάβιο των μειοδοτών (εθνικό συμβούλιο) δεν βρήκε τρόπο να ανακόψει την πώληση της κατεχόμενης πατρώας γης στους τούρκους.

Η πώληση της κατεχόμενης γης στους κατακτητές δημιουργεί συνθήκες που μειώνουν την κυριαρχία της κυπριακής δημοκρατίας στη κατεχόμενη επικράτεια της και αποτελεί άμεση μεταβίβαση δικαιωμάτων επί του εδάφους στους κατακτητές. Ως εκ τούτου είναι πράξη εσχάτης προδοσίας και πρέπει να τιμωρείται ως τέτοια .
Μόνο έτσι θα σταματήσει η πώληση της πατρώας γης στους κατακτητές.
Να αντιμετωπιστεί η πώληση ως εθνική προδοσία.

Τομέας ιδεολογικού πολέμου
Εθνικιστικό Δημοκρατικό Κόμμα – ΕΔΗΚ