Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2014

Φωτιά στη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο τάφος της εθνικής και λαϊκής κυριαρχίας των κρατών - μελών της .
Φωτιά στη σημαία της .

Τομέας ιδεολογικού πολέμου
Εθνικιστικό Δημοκρατικό Κόμμα – ΕΔΗΚ