Δευτέρα 6 Ιανουαρίου 2014

Ο ελληνισμός εθνικοκοινωνισμός ενάντια στον σκοταδιστικό “εθνικισμό”


Ο σύγχρονος ελληνισμός αναδύθηκε μέσα από τον αγώνα για επανελλήνιση ενάντια στην σκοταδιστική τυραννία του βυζαντινού κράτους και αξιώθηκε να παράξει υψηλό φιλοσοφικό λόγο ο οποίος καταύγασε στην Ευρώπη και συνέτεινε στην αναγέννηση της. Ο Γεώργιος Πλήθων Γεμιστός ξεχωρίζει ανάμεσα σε άλλους μεγάλους στοχαστές .
Η πρώτη επανάσταση των Ελλήνων κατά του βυζαντινού σκοταδισμού έθεσε ως αρχή την επιστροφή στην ελληνική κοσμοθέαση και στον ελληνικό τρόπο που είναι ομοούσιος της υποστασιακής ελευθερίας. Ως εκ τούτου η αναστήλωση της ελληνικής θρησκείας αλλά και ο απεγκλωβισμός από την εβραϊκή παραμυθολογία που πέρασε ως χριστιανική κοσμολογία , απετέλεσαν αναγκαία εκδήλωση της αναγεννητικής και απελευθερωτικής βούλησης του ελληνισμού .
Εμείς οι εθνικοκοινωνιστές συνεχίζουμε τον αγώνα της επανελλήνισης και διαχωρίζουμε οριστικά τη θέση μας από τον λεγόμενο “εθνικισμό” που ταυτίζεται με τον βυζαντινισμό δηλαδή τον εξουσιασμό της ληστρικής οικονομικής ολιγαρχίας σε συνεργασία με το παπαδαριό της ορθοδοξίας.
Εθνικισμός χωρίς επανελλήνιση , χωρίς αναστήλωση της αρχαιοελληνικής θρησκείας , χωρίς παιδεία ελεύθερης έρευνας και ανοικτοσύνης , χωρίς κοσμικό κράτος , δεν νοείται παρά ως μια αντεπίθεση του σκότους με εθνικίζουσα μάσκα.
Η αρχαία Ελλάδα είναι η αφετηρία της επανάστασης μας. Εκεί εδράζονται οι αρχές της ελευθερίας , της προόδου , της εθνικής μας ταυτότητος και του ιστορικού ρόλου του ελληνικού έθνους.

Λουκάς Σταύρου
πρόεδρος ΕΔΗΚ