Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2014

Εθνικά επικίνδυνη η συμφωνία Αναστασιάδη για τις αγγλικές βάσεις

Η συμφωνία που υπέγραψε ο πρόεδρος Αναστασιάδης με τους άγγλους αναφορικά με τις αγγλικές βάσεις εκτός του ότι επιβεβαιώνει την κατακτητικώ δικαίω κυριαρχία των βάσεων πάνω στην εθνική γη της Κύπρου , δίνει το δικαίωμα στους άγγλους να σχεδιάσουν την “ανάπτυξη” των κατεχομένων περιοχών και να εγκαταστήσουν εκεί άγγλους υπηκόους (αγοράζοντας περιουσίες Ελλήνων ) ώστε μαζί με συμπλεκόμενα ντόπια συμφέροντα να απαιτήσουν , όντες ήδη διαμορφωτές της “λύσης” του κυπριακού , την ένταξη τους στην σχεδιαζόμενη ομοσπονδία ως συνιστών κρατίδιο ή πολιτεία. 

Το ενδεχόμενο αυτό όσο και αν προσπαθεί η κυβέρνηση Αναστασιάδη να το εμφανίσει ως προϊόν φαντασίας , αποτελεί ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ που προκύπτει από την ίδια την υπογραφήσα συμφωνία.
Δεν μπορούμε επίσης να αποκλείσουμε την διεκδίκηση εκ μέρους των “κυρίαρχων” βάσεων αιγιαλίτιδας ζώνης και ΑΟΖ.
Η συμφωνία Αναστασιάδη για τις βάσεις αναβαθμίζει την παρουσία των άγγλων στη Κύπρο και ανοίγει τους ασκούς του Αιόλου κατά των εθνικών συμφερόντων.
Δεν γνωρίζουμε επίσης τι άλλα έχουν συμφωνηθεί πίσω από τον παραβάν των φαινομένων και ποια σχέδια υπάρχουν που ξετυλίγονται μεθοδικά και συμπλέκονται με κάποια οικονομικά συμφέροντα ώστε να μην επιτρέπουν να αναδειχθεί η εθνική μειοδοσία που κρύβεται κάτω από αυτά.

Τομέας ιδεολογικού πολέμου
Εθνικιστικό Δημοκρατικό Κόμμα – ΕΔΗΚ