Τετάρτη 21 Απριλίου 2010

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΕΝΟΠΛΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ

Δυο από τις θεμελιώδης αρχές επί των οποίων στηρίζεται η ζωή της εθνικής λαϊκής κοινότητας είναι η αρχή της αυτονομίας δηλαδή της διακυβέρνησης και νομοθέτησης του κοινού βίου μέσα από την ελεύθερη βούληση της και η αρχή της κυριαρχίας επί της πατρώας γης.
Κοινωνία που δεν μπορεί να νομοθετεί η ίδια τη ζωή της και να εξουσιάζει τη γη της δεν νοείται κοινωνία ελευθέρων ανθρώπων αλλά σύναξη σκλάβων. Σε αυτή τη θλιβερή κατάσταση θέλουν να μας οδηγήσουν οι πολιτικοί της υποχώρησης, που παζαρεύουν τα δίκαια μας με τους κατακτητές. Θέλουν να νομοθετείται η ζωή μας μέσα από ένα ομόσπονδο μόρφωμα, από τους τούρκους κατακτητές και η γη μας επίσης να δοθεί σε αυτούς που την άρπαξαν και την κατέχουν από την εισβολή του 1974.


Οι δουλόφρονες πολιτικοί παραβαίνουν τις θεμελιώδης αρχές της ελευθερίας που καταξιώθηκαν με τους αγώνες και το αίμα των ηρώων.
Καμία νομιμότητα δεν μπορεί να προκύψει από τις πράξεις των μειοδοτών.
Η μοναδική νομιμότητα παράγεται από τον υπέρ της ελευθερίας αγώνα.
Τίποτα δεν σεβόμαστε ούτε αποδεχόμαστε από όσα οι δουλόφρονες πολιτικοί υπέγραψαν, συμφώνησαν, υποσχέθηκαν προς τους κατακτητές.
Όταν θα πάρουμε τη δύναμη από το λαό, θα ρίψουμε στη πυρά όλες τις συνθήκες της υποταγής και θα διεκδικήσουμε τα εθνικά δίκαια μας με τη φωτιά και το ατσάλι.
Απαιτούμε τον πανεθνικό σχεδιασμό του ένοπλου απελευθερωτικού αγώνα.
Ούτε μια χούφτα χώμα στους κατακτητές.
ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
ΤΟΜΕΑΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ