Δευτέρα 12 Απριλίου 2010

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΔΗΚ

Το Εθνικιστικό Δημοκρατικό Κόμμα άρχισε τις δραστηριότητες του τον Σεπτέμβριο του 2009 και ανακήρυξε επίσημα την ύπαρξη του στις 11 Νοεμβρίου 2009.
Πρόεδρος του κόμματος είναι ο κ. Λουκάς Γ. Σταύρου και αντιπρόεδρος είναι ο κ. Αντώνης Πιερίδης. Και οι δύο υπήρξαν υποψήφιοι ευρωβουλευτές στις ευρωεκλογές του 2009.
Η ίδρυση του Εθνικιστικού Δημοκρατικού Κόμματος υπαγορεύτηκε από την ανάγκη δημιουργίας ενός ιδεολογικά και πολιτικά αυτόνομου εθνικιστικού κόμματος στην Κύπρο. Ενός κόμματος που να σέβεται την δημοκρατία ως πολίτευμα και να εφαρμόζει τις αρχές της στις οργανωτικές του δομές.


Πρώτο στόχο έχει την απελευθέρωση της Κύπρου από τους κατακτητές, Άγγλους και Τούρκους.
Δεύτερο, την αναθέσμιση του υπάρχοντος πολιτεύματος με σκοπό την αντικατάσταση της αστικής κομματοκρατούμενης δημοκρατίας από την εθνική λαϊκή δημοκρατία, όπου θα αντιπροσωπεύονται οι παραγωγικές δυνάμεις στην βουλή.
Τρίτος στόχος είναι η Εθνικοκοινωνική συνοχή που συνεπάγεται την ρύθμιση της οικονομίας με γνώμονα την αποτροπή της συγκέντρωσης του κεφαλαίου σε λίγα χέρια. Την εμπέδωση της αξιοκρατίας και τον διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας.
Για την πραγμάτωση των σκοπών του κόμματος θεωρούμε αυτονόητη την συμμετοχή μας στις διαδικασίες εκλογών της παρούσας δημοκρατίας, με σκοπό την συμμετοχή στα εξουσιαστικά όργανα της.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την Ιδεολογική Διακήρυξη και το Οργανωτικό του κόμματος μας.