Κυριακή, 25 Μαρτίου 2012

Ζήτω η ελληνική επανάσταση

Το Εθνικιστικό Δημοκρατικό Κόμμα τιμά τους αθάνατους ήρωες του 1821, που με τον ένδοξο αγώνα τους , το ακατάβλητο σθένος και τις θυσίες τους , επανύψωσαν στον προαιώνιο χώρο του έθνους την ελληνική βούληση .
 Η επανάσταση του 1821 εγκαινιάζει μια νέα πορεία του ελληνισμού στην ιστορία και τον πολιτισμό , μια πορεία που θα εξαρτηθεί από τη δυνατότητα συγκέντρωσης και άσκησης ισχύος .
Για να το πετύχουμε αυτό απαιτείται :

  • Επανασύνδεση με την αρχαιοελληνική μας πνευματικότητα και εδραίωση μιας παιδείας που θα αποσκοπεί στην ανάδυση και ενεργοποίηση των δημιουργικών δυνατοτήτων των Ελλήνων. 
  •  Ισχυρή παραγωγική βάση στην οικονομία. 
  • Κοινωνική και πολιτική δικαιοσύνη που θα διασφαλιστεί μέσα από θεσμούς λαϊκής κυριαρχίας και αποτροπής της συσσώρευσης πλούτου και εξουσίας σε λίγους. 
  • Κάθαρση από την σαπίλα της ξενοκρατίας. Αποδόμηση των οικονομικών ερεισμάτων της. 
  • Κοσμικό κράτος και διαχωρισμό αυτού από την εκκλησία με επιβολή ανεξιθρησκείας, που θα αποτρέπει κάθε μορφή φορολόγησης του λαού για συντήρηση ιερατείων οιασδήποτε θρησκείας. 
  • Ισχυρό στρατό σε ένα ενιαίο αμυντικό χώρο που θα ενώνει τα δύο κράτη του ελληνισμού σε πρώτη φάση. 
  • Ενοποίηση των Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών ( ΑΟΖ) Κύπρου και Ελλάδος. 
  • Θέσμιση του υπάτου συμβουλίου των πανελλήνων , όπου θα χαράσσεται η πανεθνική στρατηγική. 
  • Κοινωνικό ρυθμιστικό κράτος και λαϊκό κοινωνιοκρατικό πολίτευμα ανακλητής αντιπροσώπευσης των παραγωγικών ενώσεων και των τοπικών κοινωνιών. 
  • Πολυκεντρικό φορολογικό σύστημα που θα επιτρέψει την ανάπτυξη της περιφέρειας και την αποκέντρωση. 
Για να γίνουν αυτά και άλλα παρεμφερή , απαιτείται αρετή , γνώση και αγώνας σκληρός και ανυποχώρητος ενάντια σε κάθε μορφή παρακμής , κοινωνικής ανισότητας , κλεπτοκρατίας φαυλοκρατίας , παρασιτοκρατίας.
Φωτιά στα προνόμια της ολιγαρχίας και των ευνούχων της.
Για μιαν Ελλάδα μεγάλη όπως την οραματίσθηκαν οι παμμέγιστοι ήρωες του 1821.
Ζήτω η ελληνική επανάσταση.

 Εθνικιστικό Δημοκρατικό Κόμμα - ΕΔΗΚ