Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2013

Η Αναστασιάδειος ορολογία της ασάφειας στο κυπριακό

Ο πρόεδρος Αναστασιάδης στη νέα προπαγανδιστική ορολογία περί του κυπριακού απορρίπτει τον κατά το παρελθόν και κατά κόρον χρησιμοποιημένο όρο της “χαλαρής ομοσπονδίας” που σήμαινε για αυτόν δύο ισχυρά κρατίδια με ανίσχυρη κεντρική εξουσία και υιοθετεί τον όρο του “λειτουργικού και βιώσιμου κράτους” που θα προκύψει από την μετεξέλιξη της κυπριακής δημοκρατίας.

Ό όρος “χαλαρή ομοσπονδία” αν και δεν υπάρχει στη νομική επιστήμη καθ' ομολογία του , εντούτοις περιέγραψε μια συγκεκριμένη κατάσταση που λίγο πολύ θα μπορούσε κάποιος να την κατανοήσει.
Αντίθετα ο όρος που εισάγει τώρα η προπαγάνδα του ενδοιασμού του “ Λειτουργικού και βιώσιμου κράτους” είναι τελείως ασαφής και απροσδιόριστος. Ο όρος αυτός ξεφεύγει από τα νομικά πλαίσια και εισέρχεται στο χώρο της ηθικής και της μεταφυσικής που επιτρέπει κάθε μορφή νέας υποχώρησης να αναπτυχθεί .
Ποιος είναι αυτός που θα καθορίσει και για ποιο βάθος χρόνου την λειτουργικότητα και βιωσιμότητα του τερατουργήματος που θα διαδεχθεί την κυπριακή δημοκρατία;
Οπότε εκείνο που εξάγεται από την νέα Αναστασιάδειο ορολογία της ασάφειας είναι πως προετοιμάζουν την κοινή γνώμη να δεχθεί νέες κατάπτυστες υποχωρήσεις τις οποίες θα περιτυλίγουν και σερβίρουν στο λαό του καναπέ , με την λαδόκολλα της βιωσιμότητας και λειτουργικότητας.
Η θέση η δική μας είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δεχθούμε την κατάργηση ή μετεξέλιξη της κυπριακής δημοκρατίας αλλά μάλλον να επισπεύσουμε την ολοκλήρωση της σε πραγματική δημοκρατία με την αποτίναξη του κατακτητικού συντάγματος της Ζυρίχης και την θέσμιση του πρώτου ελεύθερου συντάγματος στη βάση της αρχής της αυτοδιάθεσης.
Η στέρησης αυτού του δικαιώματος από την πολιτική της μειοδοσίας πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν δημιουργεί δίκαιο , διότι το δικαίωμα του λαού για αυτοδιάθεση είναι αναφαίρετο και όχι σχετικό με τις περιστάσεις.
Συνεπώς το τερατούργημα που θα προκύψει από την μειοδοσία δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το δεχθούμε και έχουμε δικαίωμα και καθήκον να αντιδράσουμε στην επιβολή του με κάθε τρόπο. Και πρέπει να ξέρουν οι μειοδότες ότι έχουμε πολλούς τρόπους να αντιδράσουμε που σίγουρα δεν θα τους αρέσουν.

Τομέας ιδεολογικού πολέμου
Εθνικιστικό Δημοκρατικό Κόμμα – ΕΔΗΚ