Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013

Κάτω η “δημοκρατία” τους


Η ελευθερία δεν είναι μια λέξη κενή , ένα σύνθημα άνευ περιεχομένου που θα μπορούσαν ακόμα και να το φωνάξουν καθ' υπαγόρευση των θαυματοποιών , οι θλιβεροί δεσμώτες του σπηλαίου.
Η ελευθερία ισούται με το αυτεξούσιο .
Ελευθερία είναι η δύναμη της εξουσίας που ασκεί η κοινότητα πάνω στη εργασία της , στους θεσμούς της , στη πατρίδα της , στα όνειρα της , στους σκοπούς της , στις σκέψεις και αναζητήσεις της .
Λέγω η κοινότητα και όχι το άτομο διότι το πραγματικό μείζον υποκείμενο δράσης μέσα στο ιστορικό γίγνεσθαι είναι η εθνική κοινότητα στην οποία κάθε άνθρωπος ανήκει και μετέχει της ιδιαιτερότητας της , του χαρακτήρα της , του πολιτισμού της και της ιστορικής της περιπέτειας.
Η ελευθερία πραγματώνεται και διαφυλάττεται μόνο με το λαϊκό εθνικοκοινωνικό κράτος που αποτελεί το όργανο της λαϊκής βούλησης.
Το κράτος εκείνο που διασφαλίζει την εργασία και το ψωμί του λαού , που υπεραμύνεται της πατρώας γης , που αναδεικνύει τον εθνικό πολιτισμό , που προστατεύει την ελευθερία του λόγου και της δημιουργίας , που αποτρέπει την συσσώρευση της ισχύος σε λίγους και διαφυλάττει την δυνατότητα καθορισμού των θεσμών από τον ίδιο τον λαό μέσα από τις παραγωγικές και τοπικές του ενώσεις .
Η ελευθερία όπως την καθορίζουμε ως λαϊκό αυτεξούσιο δεν μπορεί να νοηθεί μέσα στο παρόν αστικό ολιγαρχικό σύστημα .
Τούτο σημαίνει πως η εμπέδωση της ελευθερίας προϋποθέτει την καταστροφή αυτού του τυραννικού συστήματος.
Μόνο πάνω από τα ερείπια της αστικής “δημοκρατίας” των ολίγων , θα ορθωθεί το κράτος της ελευθερίας και του λαϊκού αυτεξούσιου, το εθνικοκοινωνικό πολίτευμα.

Κανένας συμβιβασμός με την τυραννία.
Κάτω η “δημοκρατία” τους .

Τομέας ιδεολογικού πολέμου
Εθνικιστικό Δημοκρατικό Κόμμα – ΕΔΗΚ