Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2010

ΕΘΝΙΚΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ

Είμαστε εθνικιστές και πιστεύουμε στη δημοκρατία. Απορρίπτουμε κάθε εξουσία που προέρχεται από λοχίες , από ιερατεία , από τζάκια , από πλουτοκρατικές φατρίες .Θέλουμε μια εξουσία που να βγαίνει μέσα από την βούληση του λαού. Διεκδικούμε περισσότερη δημοκρατία , περισσότερη συμμετοχή του λαού στη νομοθετική εξουσία, περισσότερη ισχύ της νομοθετικής εξουσίας και δυνατότητα ελέγχου επί των άλλων μορφών εξουσίας .Στις υπάρχουσες πολιτικές οργανώσεις (κόμματα ) που διαμοιράζονται την νομοθετική εξουσία (βουλή) ,απαιτούμε ισοδύναμη και ισάριθμη συμμετοχή των εργασιακών – παραγωγικών ενώσεων ως και των τοπικών κοινοτήτων με τα διασταυρούμενα συμφέροντα τους. Ζητούμε τη συμμετοχή της διανόησης σε μια διευρυμένη νομοθετική εξουσία. Μέσα από αυτή την συμμετοχή ο λαός θα νομοθετήσει υπέρ των συμφερόντων του , θα νομοθετήσει για το ψωμί του , για τη παιδεία του , θα κτυπήσει τα ληστρικά συμφέροντα , θα παραμερίσει τους εγκάθετους των μασονικών στοών του σιωνισμού , τους αργυρώνητους και προδότες που θησαυρίζουν από τη δυστυχία του λαού και τον εξευτελισμό του έθνους των Ελλήνων.
Μέσα από αυτή την εθνική λαϊκή δημοκρατία θα καταρρεύσει η τυραννία της πλουτοκρατίας και ο λαός θα ελέγξει την οικονομική και κοινωνική του εξέλιξη . Στα πλαίσια μιας εθνικής οικονομίας , ανακύκλησης του κεφαλαίου σε εθνικό χώρο και κρατικού ανταγωνισμού κατά του ληστρικού χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου θα ενδυναμωθεί η οικογενειακή και μικρομεσαία επιχείρηση , θα αναδυθούν ισχυρές παραγωγικές μονάδες λαϊκής συμμετοχής και ο εργάτης θα γίνει ο ίδιος διαφεντευτής της εργασίας του. Τότε οι άνθρωποι θα καταλάβουν την αξία μιας ελεύθερης , αντιδογματικής παιδείας που θα αποσκοπεί πέρα από την επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση συνεπικουρούμενης από την έρευνα , στην ολοκλήρωση του ανθρώπου επιχειρώντας την γνωσιολογική και αισθητική διάνοιξη προς το πραγματικό.
Εάν η εθνική κοινωνία στηριχθεί πάνω στις αρχές της λαϊκής συμμετοχής στην εξουσία , της λαϊκής οικονομικής ανάπτυξης και ευρωστίας , της ανθρωπιστικής και αντιδογματικής παιδείας , της αναβάθμισης της ομιλουμένης ελληνικής μέσα από την αναβίωση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας , την προώθηση της έρευνας σε όλους τους τομείς του υποκειμενικού και αντικειμενικού πεδίου ,τότε θα αρχίσει να αναδύεται ένας νέος , ισχυρός , μεγάλος ελληνικός πολιτισμός . Θα δώσουμε και πάλιν στην οικουμένη πολιτισμό , φιλοσοφία, τέχνη , επιστήμη ,φυσιοκεντρική τεχνολογία και πάνω από όλα ελευθερία και ανθρωπισμό.
Λουκάς Γ. Σταύρου
Πρόεδρος ΕΔΗΚ