Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2010

ΚΟΣΜΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΘΕΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Τα ιστορικά στοιχεία μαρτυρούν ότι οι λεγόμενοι τουρκοκύπριοι, όρος που εισήχθηκε από την Αγγλική διπλωματία το 1949 σε αντικατάσταση του όρου «Κύπριοι μουσουλμάνοι», μαρτυρούν ότι ήταν Έλληνες στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι οποίοι εξισλαμίσθηκαν. Το πέρασμα από την ισλαμική πίστη στην τουρκική συνείδηση έγινε με την συνεργασία των τούρκων και των άγγλων και την σχάση που προκάλεσε η βίαιη δράση τους κατά των Ελλήνων χριστιανών.  Έκτοτε οι φιλικές σχέσεις που υπήρχαν παλαιότερα διερρήχθησαν και μέγα χάσμα χώρισε τις δύο θρησκευτικές ομάδες με την κοινή φυλετική καταγωγή.
Η δημιουργία ενός Κυπριακού κράτους υπό την ηγεσία της εκκλησίας εμβάθυνε περισσότερο το χάσμα. Η αδυναμία να δημιουργηθεί ένα κράτος κοσμικό το οποίο να τηρεί ίσες αποστάσεις προς τα θρησκεύματα δημιούργησε κατ΄ανάγκη αντιπαλότητες τις οποίες εκμεταλλεύτηκε η Τουρκία. Είναι βάσει αυτής της λογικής που η στρατηγική Νταβούτογλου χρησιμοποιεί το Ισλάμ για την άσκηση του Τουρκικού επεκτατισμού.
Μοναδική δύναμη ανάσχεσης αυτής της επεκτατικής ορμής των τούρκων είναι να περάσουμε άμεσα στην αρχή του κοσμικού κράτους, στα πλαίσια της δημοκρατίας της ισονομίας και της θρησκευτικής ισότητας. Τίποτα δεν έχουν να φοβηθούν, τίποτα δεν έχουν να χάσουν οι μουσουλμάνοι που διαμένουν στην περιοχή των Βαλκανίων ώστε να είναι αναγκασμένοι να προσδεθούν με τον τουρκικό επεκτατισμό. Αυτό μόνο ένα κοσμικό κράτος μπορεί να το εξασφαλίσει.
Στην περίπτωση της Κύπρου θα αποτελούσε το θεμέλιο μιας ειρηνικής συμβίωσης με τους νόμιμους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας μουσουλμάνους και λεγόμενους τουρκοκύπριους. Θεωρούμε ότι η τουρκική συνείδηση της εν λόγω μουσουλμανικής μειονότητας είναι βίαιο εμφύτευμα του τουρκικού επεκτατισμού και των πρακτόρων του και ως τέτοιο μπορεί να αποβληθεί μέσα από την πάροδο του χρόνου. Για αυτό εμείς ως Εθνικιστικό Δημοκρατικό Κόμμα προτείνουμε και απαιτούμε την εγκαθίδρυση του κοσμικού κράτους που θα σεβαστεί τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των νομίμων πολιτών του, αποβάλλοντας από τις δομές της εξουσίας την επιρροή των ιερατείων. Οι θρησκείες στους ναούς τους, το κράτος στο λαό.
Υπό αυτούς τους όρους πιστεύουμε ότι μπορεί να ανατραπεί το αίσχος της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας και να βαδίσουμε προς μια Ευρωπαϊκή Κυπριακή Δημοκρατία που θα απεκβάλει δια παντός τα στοιχεία του τουρκικού επεκτατισμού.
Μέσα σε ένα ελληνικό κράτος της Κύπρου οι μουσουλμάνοι, Έλληνες το γένος, δεν έχουν τίποτα να χάσουν και τίποτα να φοβηθούν αλλά να κερδίσουν συνδεόμενοι με την μεγάλη κλασσική Ελληνική παιδεία. 
Το ξεπέρασμα των θρησκευτικών αγκυλώσεων και του μεγάλου σφάλματος ότι η θρησκεία είναι προσδιοριστικό της εθνικότητας, θα μας οδηγήσει σε ένα νέο κράτος ειρηνικής συμβίωσης και προόδου και στη σφυρηλάτηση μιας ελληνικής συνείδησης που δεν εξαρτάται πια από δόγματα και θρησκείες αλλά από την φυλή, από την γλώσσα και από την κλασσική Ελληνική παιδεία. Τότε μόνο θα εντάξουμε ξανά στην εθνική μας κοινότητα τους Έλληνες μουσουλμάνους που ζουν ανάμεσα μας, θα ανατρέψουμε τα σχέδια του Νταβούτογλου και θα διεκδικήσουμε ξανά τους εξισλαμισθέντες ελληνικούς πληθυσμούς της Μικράς Ασίας.
ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΕΔΗΚ)
ΤΟΜΕΑΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ