Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2010

ΚΑΤΩ ΤΟ ΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΖΥΡΙΧΗΣ

Γιορτάζουμε σήμερα μια μερική ανεξαρτησία και αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη. Όμως η μερική ανεξαρτησία ουδεμία σχέση έχει με την πραγματική ελευθερία και αυτοδιάθεση που απολαμβάνουν όλα τα κράτη του κόσμου. Η μερική ανεξαρτησία που μας εδώθει ήταν στην ουσία μια παράταση της αποικιοκρατίας με άλλα μέσα. Μέσα από το κατακτητικό σύνταγμα της Ζυρίχης οι Άγγλοι άρπαξαν ένα μεγάλο μέρος της Κυπριακής γης, επέβαλλαν ένα δυσλειτουργικό σύνταγμα, άκρως αντιδημοκρατικό που ευνοούσε τον τουρκικό επεκτατισμό μέσω των επιβληθεισών συνθηκών εγγυήσεων και συμμαχίας και θέσπισαν επαχθείς όρους, η αλλαγή των οποίων δεν επαφίετω στην βούληση του λαού αλλά των κατακτητών του.
Από τη μέρα που τέθηκε σε ισχύ το καταραμένο σύνταγμα της Ζυρίχης τέθηκε επίσης η ανάγκη μετάβασης από την μερική ανεξαρτησία στην πλήρη ανεξαρτησία και αυτοδιάθεση, στόχος που δεν μπορέσαμε να τον πραγματοποιήσουμε γιατί ακριβώς τα δικαιώματα που παραχωρούσε η Ζυρίχη στους τούρκους και τους άγγλους υπερίσχυσαν του δικαιώματος της ελευθερίας μας.
Είναι λάθος λοιπόν σήμερα να επιχαίρουμε και να εορτάζουμε μια μερική ανεξαρτησία και να ξεχνούμε το χρέος μας και το δικαίωμα μας ως λαού προς την πλήρη ανεξαρτησία και αυτοδιάθεση. Τούτο θα το πετύχουμε μέσα από την απόρριψη του κατακτητικού συντάγματος και την θέσμιση του πρώτου ελεύθερου συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, λαμβανομένων υπ' όψη του Ευρωπαϊκού κεκτημένου και του Διεθνούς Δικαίου.
Οι αντιδημοκρατικοί όροι του κατακτητικού συντάγματος που επιβράβευαν το ανόσιο έργων των τουρκοκυπρίων εις βάρος των αγωνιζομένων Ελλήνων και παραχωρούσαν υπέρμετρα δικαιώματα σε μια μειονότητα, δεν μπορούν με κανένα τρόπο να παράξουν Δίκαιο. Δεν μπορούν με κανένα τρόπο να απεμπολήσουν τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Κατά συνέπεια κάθε συζήτηση που γίνεται με τη λεγόμενη τουρκοκυπριακή κοινότητα δεν εδράζεται στο δίκαιο διότι η αναβάθμιση της τουρκοκυπριακής μειονότητας σε κοινότητα επεβλήθη βιαίως μέσα από το κατακτητικό σύνταγμα της Ζυρίχης. Η βία δεν μπορεί να παράξει δίκαιο αλλά μόνο η ελεύθερη βούληση του λαού.
Τούρκοι και Άγγλοι κατακτητές δεν έχουν κανένα δικαίωμα σε αυτή τη γη.
Η Κύπρος είναι γη των Ελλήνων
ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΕΔΗΚ)
ΤΟΜΕΑΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ