Τρίτη 6 Μαΐου 2014

Θέσεις που διαφοροποιούν ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΣΜΌ από τον συστημικό “εθνικισμό” της ακροδεξιάς.

  • Έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση . Ανάκτηση της εθνικής κυριαρχίας.
  • Επιστροφή σε εθνικό νόμισμα. Νομισματική ανεξαρτησία.
  • Κατεδάφιση του ολιγαρχικού τραπεζικού συστήματος και δημιουργία κρατικής τράπεζας που θα στηρίξει την λαϊκή παραγωγή χωρίς την δουλεία του τόκου και της κερδοσκοπίας.
  • Αποδόμηση του κομματοκρατικού κοινοβουλευτισμού και θέσμιση λαϊκής νομοθετικής εξουσίας αντιπροσώπευσης των τοπικών κοινοτήτων και των παραγωγικών ενώσεων.
  • Επανελλήνιση και ανάδειξη του φυσιοκεντρικού ανθρωπισμού και της αντιδογματικής παιδείας.
  • Στήριξη των λαϊκών παραγωγικών δυνάμεων ενάντια σε κάθε μορφή συσσώρευσης ισχύος και εξουσίας στους λίγους.
  • Η εθνική διανόηση μαζί με τον λαό και όχι πάνω από το λαό .

Τομέας ιδεολογικού πολέμου
Εθνικιστικό Δημοκρατικό Κόμμα – ΕΔΗΚ