Κυριακή 11 Μαΐου 2014

Ούτε στην Ε.Ε ούτε στην "Ευρώπη των εθνών"


Εμείς οι Έλληνες εθνικιστές - εθνικοκοινωνιστές επιδιώκουμε πρώτα από όλα την κραταίωση της εθνικής κυριαρχίας και της λαϊκής εξουσίας.
Πάνω σε αυτή τη βάση μπορούμε να αναπτύξουμε συνεργασίες με άλλα κράτη που έχουμε κοινό συμφέρον σε βαθμό που να μην συρρικνώνεται ούτε η εθνική κυριαρχία ούτε η εθνική ταυτότητα ούτε η λαϊκή κυριαρχία .

Δεν θέλουμε να ανήκουμε σε κανένα διεθνικό ή αυτοκρατορικό μόρφωμα που θα περιόριζε την εθνική μας κυριαρχία και τα εθνικά μας οράματα ή θα μας επέβαλλε συστήματα ολιγαρχικής διακυβέρνησης στα δύο κράτη του ελληνισμού.
Ο εθνικοκοινωνισμός μας αποτελεί συνέχεια της Πληθώνειας πρότασης περί εθνικής αυτάρκειας και αυτονομίας σε όλα τα επίπεδα. Στην άμυνα , στην οικονομία , στον πολιτισμό , στη παιδεία στην λαϊκή αυτοθέσμιση.
Ως εκ τούτου τασσόμαστε ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στη λεγόμενη Ευρώπη των εθνών που προβάλλουν οι ακροδεξιοί και εννοούν μέσα σε αυτό το νεφελώδες σχήμα να επιβάλουν θρησκευτικό απολυταρχισμό και συμμορίτικο ολιγαρχικό σύστημα καταστολής της λαϊκής θέλησης υπό την ταμπέλα της εξουσίας των “εκλεκτών”.
Για εμάς τους εθνικοκοινωνιστές οι εκλεκτοί του λαού δεν ζητούν να ξεχωρίσουν από τον λαό αλλά να συμβαδίσουν μαζί του στους αγώνες του και να παρευρίσκονται στις συνελεύσεις του .
Το ελληνικό έθνος θα πορευθεί το δρόμο της ιστορίας ως ανεξάρτητη πνευματικό-βιολογική οντότητα με ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ με άλλα κράτη και όχι με ΣΥΓΧΟΝΕΥΣΕΙΣ σε υπερεθνικά ή πολυεθνικά σχήματα.
Σε αυτό το ιδεολογικό πλαίσιο τασσόμαστε υπέρ ενός Ευρωπαϊκού Εθνικοκοινωνικού Συνασπισμού που θα συνεργασθεί με την Ρωσία για την από κοινού υπεράσπιση των εθνικών μας ταυτοτήτων και απορρίπτουμε κάθε ιδέα ένωσης ή συγχώνευσης.

Λουκάς Σταύρου
ανεξάρτητος υποψήφιος ευρωβουλευτής
πρόεδρος ΕΔΗΚ