Τρίτη 13 Μαΐου 2014

Στοιχεία επικοινωνίας της ανεξάρτητης υποψηφιότητας του Λουκά Σταύρου

Πληροφορούμε τα μέσα ενημέρωσης που παρά την πρωτοφανή  δικτατορία σιωπής που επέβαλε η κυβέρνηση Αναστασιάδη , πιστεύουν ακόμα στην ελευθερία του λόγου και στο δικαίωμα των υποψηφίων ευρωβουλευτών να εκθέσουν τις απόψεις τους μέσω αυτών προς τον λαό , πως τα στοιχεία επικοινωνίας με τον ανεξάρτητο υποψήφιο ευρωβουλευτή Λουκά Σταύρου , είναι τα ακόλουθα :
τηλέφωνα : 96 219351 και 99 457 379
ιστολόγια για πληροφορίες επί των θέσεων και προτάσεων : http://edikcyprus.blogspot.com

γραφείο τύπου
του ανεξάρτητου υποψήφιου ευρωβουλευτή Λουκά Σταύρου