Τετάρτη 21 Μαΐου 2014

Η ιδεολογική και οργανωτική αυτονομία του ΕΔΗΚ

Το Εθνικιστικό Δημοκρατικό Κόμμα – ΕΔΗΚ δημιουργήθηκε στη Κύπρο από Έλληνες εθνικοκοινωνιστές το 2009.
Σκοπός του κόμματος είναι πρώτα από όλα η απελευθέρωση της Κύπρου από τους αγγλοτούρκους κατακτητές και από την διεθνή και ντόπια τραπεζοκρατία που ενδυναμώνεται , εις βάρος του έθνους και του λαού , από την παραμονή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρωζώνη. Κεντρικός στόχος του ΕΔΗΚ είναι η εγκαθίδρυση εθνικοκοινωνικού πολιτεύματος επί των ερειπίων της τυραννικής ψευτοδημοκρατίας του κομματοκρατικού συμμορίτικου κοινοβουλευτισμού.

Προς επίτευξη των στόχων του κόμματος θεωρούμε αναγκαία την σύναψη συνεργασιών με κόμματα και κινήματα της Ελλάδος και του Ρωσο-ευρωπαϊκού χώρου.
Ξεκαθαρίζουμε όμως πως σε καμία περίπτωση το ΕΔΗΚ δεν εξαρτάται από εξωκυπριακές πολιτικές κινήσεις ούτε δεσμεύεται από θέσεις και πρακτικές συνεργαζομένων κινημάτων .
Ακρογωνιαίος λίθος του ΕΔΗΚ είναι η οργανωτική του αυτονομία και η ιδεολογική του καθαρότητα όπως αυτή εκφράζεται μέσα από το πολιτικό πρόγραμμα και τις προτάσεις του , που παράγονται μέσα από συλλογική εργασία σε τάξη στρογγυλής τραπέζης από τα μάχιμα μέλη του.

Τομεαρχικό συμβούλιο ΕΔΗΚ