Κυριακή 9 Ιουνίου 2013

Φωνή Λιλλήκα


Συνιδιοκτησία με το Ισραήλ ζητά ο Λιλλήκας στο τομέα της ενεργειακής υποδομής ενώ τα κεφάλαια που τυχόν αντληθούν από την προπώληση του φυσικού αερίου να δοθούν στους ξένους και ντόπιους τραπεζίτες .
Τελικά η “Συμμαχία Πολιτών” , το νέο συμφυρματικό κόμμα στο οποίο προσέτρεξαν τα στελέχη του διαλυθέντος ΕΥΡΩΚΟ προβάλλει την πραγματική του ιδεολογία που είναι η εξυπηρέτηση των Ισραηλινών συμφερόντων και της ληστρικής τραπεζοκρατίας.

Τομέας ιδεολογικού πολέμου
Εθνικιστικό Δημοκρατικό Κόμμα – ΕΔΗΚ