Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013

Η ΕΡΤ έκλεισε , το ΡΙΚ γιατί μας φορολογεί ακόμα ;

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης όπως η ΕΡΤ και το ΡΙΚ , σε συνθήκες κομματοκρατίας , φαυλοκρατίας , οικογενειοκρατίας , τραπεζοκρατίας , έχουν μετατραπεί σε μαύρες τρύπες της οικονομίας που απορροφούν το κόπο του λαού. Οπότε το κλείσιμο αυτών των οργανισμών είναι προς όφελος του λαού.

Η ιδέα του κρατικού μέσου ενημέρωσης σε συνθήκες λαϊκής εξουσίας μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα μπορεί και όχι. Χρειάζεται πολύ συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα.
Εκείνο όμως που πρέπει να διέπει όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης , εφόσον οι άδειες παραχωρούνται από το λαό , είναι ένα πλαίσο αρχών  που όταν παραβαίνεται  να χάνουν την άδεια λειτουργίας τους.

Κάποιες από αυτές τις αρχές είναι :
Ισηγορία .
Διαφάνεια.
Προβολή εθνικού πολιτισμού .
Πρόσβαση στον απλό πολίτη.

Με τη λογική αυτή ζητούμε να κλείσει όπως η ΕΡΤ και το τσιφλίκι του ΡΙΚ και να τεθεί εθνικό πλαίσιο αρχών για την λειτουργία των ιδιωτικών σταθμών.

Τομέας ιδεολογικού πολέμου
Εθνικιστικό Δημοκρατικό Κόμμα – ΕΔΗΚ