Τρίτη 18 Ιουνίου 2013

Πολιτικοί , τραπεζίτες , παπάδες

Πολιτικοί ,τραπεζίτες , παπάδες , κλέβουν από κοινού το λαό και του πουλάνε εβραϊκά φούμαρα και σωτήριες μεταξωτές κορδέλες .
Στο τέλος κανονίζουν και βγαίνουν όλοι αθώου και άμωμοι.
Μόνο όταν ο λαός θα πάρει την εξουσία στα χέρια του , αυτό το χτικιό του εξουσιασμού θα καταλήξει στους βόθρους.

τομέας ιδεολογικού πολέμου
Εθνικιστικό Δημοκρατικό Κόμμα – ΕΔΗΚ