Δευτέρα 18 Απριλίου 2011

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΠΑΓΩΜΑ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ


Η οικονομική κρίση που προκάλεσε το χρηματοπιστωτικό σύστημα πλήττει καίρια τη παραγωγή. Η μείωση μισθών και η συρρίκνωση δικαιωμάτων των εργαζομένων στα πλαίσια του ανταγωνισμού που επέτρεψε η κυβέρνηση , με τη μαύρη εργασία, η ραγδαία αύξηση των καυσίμων και των προϊόντων άμεσης ανάγκης , η δραματική μείωση της αγοραστικής δύναμης του λαού, παραδίδουν την οικονομία της κοινωνίας στις ληστρικές διαθέσεις των τραπεζών.
Η κρίση επιβάλλει μέτρα προστασίας της κοινωνίας . Προς τούτο απαιτείται πολιτική βούληση που δυστυχώς δεν υπάρχει. Το ιδεολογικο-πολιτικό κατεστημένο στέκεται στο πλευρό των τραπεζιτών παρέχοντας το νομικό πλαίσιο της καταλήστευσης του λαού.
Ενάντια σε αυτή τη συμπαιγνία πολιτικών και χρηματοπιστωτών, το Εθνικιστικό Δημοκρατικό Κόμμα απαιτεί τη προστασία της οικονομίας της κοινωνίας. Ως πρώτο μέτρο προτείνουμε το ΠΑΓΩΜΑ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ προς τις τράπεζες και συγκεκριμένα εκείνων των χρεών που έγιναν για στήριξη της παραγωγής από τις επιχειρήσεις και την αγροτιά.
Στη συνέχεια μένει να συζητηθούν οι όροι αυτών των δανείων με στόχο την ωφέλεια της κοινωνίας και όχι την αύξηση των κερδών των τραπεζιτών.
Γνωρίζουμε βέβαια πως τα μέτρα αυτά δεν πρόκειται να ληφθούν όσο οι εθνικοδημοκρατικές δυνάμεις θα βρίσκονται εκτός των οργάνων λήψης των πολιτικών αποφάσεων.
Όσο ο λαός θα μένει εγκλωβισμένος στα ασφυκτικά σχήματα και στα άγονα ιδεολογήματα του κατεστημένου, τόσο θα υπόκειται το βάρος των δεσμών του και την άθλια μοίρα της χειραγώγησης του από τους άρπαγες και τους φαύλους.
ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ – ΕΔΗΚ
ΤΟΜΕΑΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ