Κυριακή 3 Απριλίου 2011

ΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ

Πολίτες,
Έθνος χωρίς στρατό είναι σύναξη σκλάβων. Απαιτούμε ένα ενιαίο στρατό Ελλάδας-Κύπρου. Απαιτούμε την κρατικοποίηση του συσσωρευμένου εθνικού πλούτου που βρίσκεται στα χέρια της Εκκλησίας, υπό το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης με σκοπό την ενδυνάμωση της πανεθνικής πολεμικής βιομηχανίας.
Ενδυνάμωσε σε αυτές τις εκλογές το Εθνικιστικό Δημοκρατικό Κόμμα ψηφίζοντας τους ανεξάρτητους υποψήφιους βουλευτές επαρχίας Λεμεσού, Αντώνη Πιερίδη ή Λουκά Σταύρου.
ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΔΗΚ