Παρασκευή 15 Απριλίου 2011

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΖΥΡΙΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


Το ψήφισμα της Επιτροπής Νομικών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ) αμφισβητεί μεταξύ άλλων τη νομιμότητα των Βρετανικών Βάσεων στη Κύπρο. Οι πρώτες πληροφορίες πάνω στο θέμα δεν αναφέρουν πάνω σε ποια βάση τίθεται η αμφισβήτηση της νομιμότητας τους. Για εμάς όμως η ύπαρξη των Βρετανικών Βάσεων εντάσσεται στα πλαίσια της επιβολής του απεχθούς Συντάγματος της Ζυρίχης και των Συνθηκών Εγγυήσεως και Συμμαχίας που υπεγράφησαν υπό καθεστώς πίεσης (under duress). Ως εκ τούτου οι εν λόγω συμφωνίες ως και το κατακτητικό σύνταγμα της Ζυρίχης είναι εκ των προτέρων άκυρες. Δεν είναι όμως μόνο άκυρες ως προς την επιβολή τους που ήταν βίαιη αλλά και ως προς το περιεχόμενο τους που καταλύει θεμελιώδεις δημοκρατικές αρχές.

Πρώτον διότι αφαιρεί το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης στο διηνεκές.
Δεύτερον αναγορεύει την Τουρκοκυπριακή μειονότητα σε κοινότητα υπέρμετρων και παράλογων δικαιωμάτων και προνομίων.
Τρίτον διότι επιβάλει τον θρησκευτικό και εθνοτικό διαχωρισμό.
Τέταρτον διότι επιβάλλει ποσοστοτικές συμμετοχές και διακρίσεις σε όλα τα όργανα και τους θεσμούς του κράτους.
Πέμπτον στρέφεται κατά της ιστορικής εθνικής κυριότητας του Ελληνισμού στη Κύπρο.

Αναδεικνύεται μέσα από τα όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης ότι είμαστε το μοναδικό κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή ήπειρο όπου οι πολίτες του στερούνται της θεμελιώδους ελευθερίας της αυτοδιάθεσης και της αυτοθέσμισης.

Ζητούμε την εφαρμογή μιας πραγματικής ισοτιμίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με τα άλλα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ε.Ε.
Με λίγα λόγια απαιτούμε την εφαρμογή της αρχής της αυτοδιάθεσης που συνεπάγεται την αποκήρυξη του απεχθούς κατακτητικού συντάγματος της Ζυρίχης και των Συνθηκών που το πλαισιώνουν, καθώς και όλων των συμφωνιών και των διαπραγματεύσεων που εδράζονται πάνω σε αυτό και αποσκοπούν στη μετεξέλιξη του σε ένα δεύτερο εξίσου απεχθές κατακτητικό σύνταγμα.

Συμπερασματικά οι διεξαγόμενες συνομιλίες του προέδρου της Δημοκρατίας με τον εκπρόσωπο των κατοχικών δυνάμεων είναι εκ φύσεως παράνομες και καθ' όλα αντιδημοκρατικές.

Εμείς ως εθνικοδημοκράτες προτείνουμε στο Πρόεδρο της Δημοκρατίας να παραιτηθεί και να αφήσει το δρόμο ανοιχτό προς τη δημοκρατία.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, κάθε αντίδραση του λαού, νομιμοποιείται εφ' όσον θα έχει ως στόχο μία δημοκρατία που εδράζεται στην αυτοθέσμιση και την αυτοδιάθεση.
ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΔΗΚ
ΤΟΜΕΑΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ