Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016

Η τέταρτη εξουσία στο εθνικοκοινωνικό πολίτευμα


Τέταρτη και ανώτατη εξουσία στο εθνικοκοινωνικό πολίτευμα θα είναι το ύπατο συμβούλιο στρατηγικού σχεδιασμού.
το συμβούλιο αυτό θα αποτελείται από σοφούς που θα χαράσσουν από κοινού αλλά και έκαστος στο τομέα του την στρατηγική του κράτους σε όλους τους ζωτικούς τομείς της εθνικής κοινότητας όπως στην παιδεία , στο δημογραφικό , στην άμυνα , στην γεωπολιτική , στην οικονομία , στην τεχνολογία , στην επιστημονική έρευνα κλπ.

Του συμβουλίου θα προεδρεύει σε στρογγυλή τράπεζα ο ιδεολογικός καθοδηγητής και εκφραστής της εθνικοκοινωνικής ιδεολογίας.
Το συμβούλιο στρατηγικής θα έχει δεκαετή διάρκεια ώστε να υπερβαίνει σε χρόνο την πενταετή εκτελεστική εξουσία και να διασφαλίζει έτσι την διάρκεια του στρατηγικού προγράμματος πέρα από την εναλλαγή των κυβερνήσεων και της κεντρικής βουλής.
Υπό την εξουσία του στρατηγικού συμβουλίου θα τίθεται ο εθνικός στρατός και οι ένοπλες λαϊκές πολιτοφυλακές που θα είναι συναρμοσμένες με τις ένοπλες δυνάμεις.
Το συμβούλιο στρατηγικής θα καταθέτει το πρόγραμμα του σε δημόσιο διάλογο το οποίο θα επικυρώνεται από τον λαό τόσο το πρόγραμμα όσο και τα μέλη του στρατηγικού συμβουλίου δια λαϊκού δημοψηφίσματος .
Υπό την εποπτεία του στρατηγικού συμβουλίου θα προταθεί και θεσπισθεί ένα νέο εθνικοκοινωνικό δίκαιο και ένα νέο εθνικοκοινωνικό σύνταγμα το οποίο πάλι θα τεθεί υπό την έγκριση του λαού.
Οι πολιτικές ενώσεις θα είναι επιτρεπτές εφόσον δεν παραβιάζουν το εθνικοκοινωνικό σύνταγμα και τον εθνικοκοινωνικό προγραμματισμό του κράτους.
Κάθε προσπάθεια επαναφοράς ολιγαρχικών πολιτειακών μοντέλων θα θεωρείται εσχάτη προδοσία κατά της λαϊκής εξουσίας και του εθνικοκοινωνικού δικαίου και ως εκ τούτου θα πατάσσεται εν τη γενέσει της.


Λουκάς Σταύρου
υποψήφιος βουλευτής στην Λεμεσό