Σάββατο 13 Ιουνίου 2015

Ε.ΔΗ.Κ.: Η θέση μας κατά της κρατικής στήριξης των σεξουαλικών παρεκκλίσεων


Η ομοφυλοφιλία είναι μια παρέκκλιση από τα φυσικά αρχέτυπα ανάμεσα σε πολλές άλλες παρεκκλίσεις όπως η κτηνοβασία , η παιδεραστία, η κοπροφιλία , η συνουσία των παιδιών με τους γονείς τους ( δες θυγατέρες του Λωτ - Βίβλος) κλπ, κλπ.
Το κράτος δεν έχει καμία υποχρέωση να στηρίζει οιανδήποτε παρέκκλιση και πολύ περισσότερο δεν δικαιούται να αναδεικνύει αυτές σε περιωπή προτύπου για τους πολίτες του και κυρίως για την νεολαία.

Στην εθνικοκοινωνική κοσμοθεωρία, σημασία έχουν τα φυσικά πρότυπα και αρχέτυπα δια των οποίων η παμμήτηρα Φύση διαιωνίζει και ανυψώνει την ζωή.
Ως εκ τούτου τασσόμαστε κατά της προβολής των παρεκκλίσεων και κατά της νομοθέτησης υπέρ αυτών.
Καταγγέλλουμε κάθε μορφή στήριξης των σεξουαλικών παρεκκλίσεων από το πελατειακό κράτος της κομματοκρατίας.

Τομέας ιδεολογικού πολέμου
Εθνικιστικό Δημοκρατικό Κόμμα – ΕΔΗΚ