Σάββατο 20 Ιουνίου 2015

ΚΟΙΝΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Στο ΚΟΙΝΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ανήκουν όσοι έχουν συνείδηση του αίματος , όσοι πιστεύουν ότι μέσα τους ρέει το αίμα της ελληνικής φυλής.
Στο ΚΟΙΝΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ θα υπάρχει πλήρης ανεξιθρησκία και ο κάθε Έλληνας θα είναι ελεύθερος να πιστεύει σε οποιαδήποτε θρησκεία ή φιλοσοφική κατεύθυνση. Διότι οι παραστάσεις που έχουμε για τον κόσμο , παραστάσεις πλάνης ή αληθείας, δεν προσδιορίζουν την εθνοφυλετική μας ταυτότητα.

Στο ΚΟΙΝΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ θα υπάρχει ισονομία και ισηγορία και ελευθερία έκφρασης και δημιουργίας.
Το ΚΟΙΝΟ ΕΛΛΗΝΩΝ θα συνέχεται από την συνείδηση της φυλής , από την αγάπη στην πατρώα γη , από την δικαιοσύνη που θα εκπηγάζει μέσα από την λαϊκή βούληση.
Το ΚΟΙΝΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ θα εδράζει την παιδεία του στον φυσιοκεντρικό ανθρωπισμό και θα αποσκοπεί στην ανάπτυξη των δημιουργικών δυνάμεων της ανθρώπινης φύσης χωρίς φραγμούς και δεισιδαιμονίες.
Πάνω σε αυτές τις αρχές θα ανορθωθεί η Νέα Μεγάλη Ελλάδα.
Αρχικά με αυτόνομα ελληνικά κράτη που σταδιακά θα συνενωθούν σε μια μεγάλη ελληνική αυτοκρατορία που θα εκτείνεται από την Νότια Ιταλία στα νότια Βαλκάνια, την σημερινή Ελλάδα, τον Πόντο , την Ιωνία και την Κύπρο.
Οποιαδήποτε πλάνη ή πεποίθηση χωρίζει τους Έλληνες και σπείρει διχόνοια μεταξύ τους πρέπει να καταστραφεί.

Λουκάς Σταύρου
πρόεδρος ΕΔΗΚ