Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2013

Αυτή τη τύχη πρέπει να έχουν οι τύραννοι και οι προδότες