Παρασκευή 10 Αυγούστου 2012

Κάτω η δικτατορία των διεφθαρμένων

Για να περιορισθεί η διαφθορά και η διαπλοκή υπάρχει λύση.
Το Εθνικιστικό Δημοκρατικό Κόμμα προτείνει τις πιο κάτω ποινές :


  • Δήμευση της περιουσίας .
  • Έγκλειστη κοινωνική εργασία
  • Ισόβια εξορία μετά την έκτιση της ποινής.

Το πολιτικό κατεστημένο δεν θέλει να λάβει μέτρα για την πάταξη της διαφθοράς για τον απλούστατο λόγο ότι θα ενοχληθούν οι διαπλεκόμενες πελατειακές του σχέσεις.
Η εικονική δημοκρατία τους είναι στην πραγματικότητα μια στυγνή δικτατορία διεφθαρμένων.
Ο κομματοτοκρατικός κοινοβουλευτισμός και το πελατειακό σύστημα επί του οποίου εδράζεται , πρέπει να γκρεμιστεί και η εξουσία να περάσει στις παραγωγικές ενώσεις και τοπικές αυτοδιοικήσεις μέσα από τις οποίες θα ασκεί εξουσία η θεσμοθετημένη ένοπλη λαϊκή συνέλευση.
Κάτω ο κομματοκρατικός κοινοβουλευτισμός.
Κάτω η δικτατορία των διεφθαρμένων.

Τομέας ιδεολογικού πολέμου
Εθνικιστικό Δημοκρατικό Κόμμα – ΕΔΗΚ