Τετάρτη 29 Αυγούστου 2012

Συμμετέχουμε , προτείνουμε , συνδιεκδικούμε

Εποικοδομητική απέβη η στήριξη του Εθνικιστικού Δημοκρατικού Κόμματος – ΕΔΗΚ στους αιγοπροβατοτρόφους , με την παρουσία μελών αυτού ως και του προέδρου του κόμματος και υποψηφίου στις προεδρικές εκλογές Λουκά Σταύρου στην πρόσφατη διαμαρτυρία αυτών , έξωθεν του προεδρικού.

Κάποιες απο τις προτάσεις που διανεμήθηκαν με φυλλάδιο στους παρευρισκομένους , έγιναν αποδεκτές και πέρασαν στα αιτήματα του κλάδου.
Ο εθνικιστικός λόγος περνά στο λαό και μεταβάλλεται σε λαϊκή διεκδίκηση.
Συμμετέχουμε , προτείνουμε , συνδιεκδικούμε τα δίκαια των παραγωγικών δυνάμεων του λαού.

Γραφείο τύπου και ενημέρωσης
Εθνικιστικό Δημοκρατικό Κόμμα – ΕΔΗΚ