Τετάρτη 15 Αυγούστου 2012

Ημικρατικοί οργανισμοί

Ο ορισμός που δίνει η κυβέρνηση της Κυπριακής δημοκρατίας για τους ημικρατικούς οργανισμούς είναι ο εξής:

Ημικρατικοί Οργανισμοί

Οι Ημικρατικοί Οργανισμοί είναι οργανισμοί κοινής ωφελείας, που παρέχουν ουσιώδεις υπηρεσίες και στους οποίους κυριότερος μέτοχος είναι το κράτος.

Σημειώνεται ότι, οι Ημικρατικοί Οργανισμοί είναι αυτόνομοι και η λειτουργία τους διέπεται από νόμους και βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο των υπουργείων της εκτελεστικής εξουσίας.

Οι σημαντικότεροι είναι:

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Αρχή Κρατικών Εκθέσεων
Αρχή Λιμένων
Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου
Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών
Κυπριακές Αερογραμμές
Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού
Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ)
Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα ΚύπρουΤο ερώτημα που τίθεται είναι : ποίοι είναι οι ιδιώτες μέτοχοι σε αυτούς τους οργανισμούς και γιατί αποδέχονται να ορίζονται τα διοικητικά συμβούλια τους από τα κόμματα της βουλής;
Η απορία που συνοδεύει το ερώτημα είναι : Μήπως οι λεγόμενοι ιδιώτες μέτοχοι των ημικρατικών οργανισμών είναι τα κόμματα ή κάποιες φαμίλιες πολιτικών;
Το Εθνικιστικό Δημοκρατικό Κόμμα ζητά να μάθει ποιό είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ημικρατικών , των οποίων οι υπάλληλοι , περί τις 30.000 πληρώνονται από τους φόρους του λαού.
Είναι γνωστό βέβαια πως οι ημικρατικοί οργανισμοί αποτελούν πεδίο δράσης του πελατειακού συστήματος. Εκεί ξοφλούν τις υποχρεώσεις προς την εκλογική τους πελατεία , τα κόμματα. Είναι τα τσιφλίκια των κομμάτων και το αίσχος του πελατειακού συστήματος του κομματοκρατικού κοινοβουλευτισμού.
Να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι ημικρατικοί οργανισμοί είναι προβληματικοί και τυγχάνουν της αδιάκοπης οικονομικής στήριξης από το κράτος , δηλαδή από τους φόρους του λαού. Οι κερδοφόροι οργανισμοί όπως η ΑΗΚ , λειτουργούν σε συνθήκες μηδενικού ανταγωνισμού , οπότε καταληστεύουν το καταναλωτικό κοινό και συνθλίβουν την παραγωγική βάση , ανεβάζοντας τα κόστα παραγωγής.
Ως εθνικοκοινωνιστές τασσόμαστε εναντίον των ληστρικών μονοπωλίων που συνήθως παράγονται από το λεγόμενο παρεμβατικό κράτος της μεικτής οικονομίας.
Ζητούμε διαφάνεια της οποίας να ακολουθήσει η κοινωνικοποίηση των ημικρατικών οργανισμών σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού. Έτσι η ιδιοκτησία και διαχείριση αυτών των τσιφλικιών του πελατειακού αίσχους θα περάσει στην κοινωνία δια μέσου ενός ελεγχόμενου εθνικού κοινωνικού χρηματιστηρίου που θα εδράζεται σε πραγματικές αξίες με ονομαστικές μετοχές. Το σύστημα αυτό θα επιτρέψει μετατόπιση κεφαλαίων από την τραπεζιτική αποταμίευση , σε κοινωνικές επιχειρήσεις .
Το κράτος δεν μπορεί να είναι επιχειρηματίας , το κράτος διασφαλίζει τις συνθήκες ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας χωρίς παρεμβατισμούς που να δημιουργούν μονοπωλιακές θρομβώσεις , που λειτουργούν πάντοτε υπέρ των ολίγων και εις βάρος των πολλών. Το κράτος επιχειρηματίας σε συνθήκες κομματοκρατικού κοινοβουλευτισμού δημιουργεί καρκινώματα που τρέφονται από τους υγιείς ιστούς της παραγωγικής κοινωνίας δια της φορολογικής βίας.
Σε ένα εθνικοκοινωνικό πολίτευμα , όπου θα ήταν δυνατή η επιτήρηση της οικονομικής δράσης της κοινωνίας , θα μπορούσαμε να δεχθούμε κάποιες κρατικές επιχειρήσεις σε τομείς που θα συνέβαλαν στη μείωση του κόστους παραγωγής και θα λειτουργούσαν μη κερδοσκοπικά προς όφελος της κοινωνίας και του έθνους.

τομέας ιδεολογικού πολέμου
Εθνικιστικό Δημοκρατικό Κόμμα - ΕΔΗΚ