Τρίτη 4 Μαΐου 2010

ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Το κυπριακό πρόβλημα τίθεται ως τέτοιο με την άρνηση των άγγλων κατακτητών να αφήσουν ελεύθερο τον ελληνισμό της Κύπρου .Στην άρνηση αυτή περιέπλεξαν και το τουρκικό στοιχείο που υπήρχε στο νησί , ως κατάλοιπο της οθωμανικής κατοχής . Πρόκειται για μια μειονότητα του 18 % προς την οποία οι άγγλοι με το κατακτητικό σύνταγμα της Ζυρίχης που επέβαλαν , έδωσαν ως δωρεά για τις υπηρεσίες τους εναντίον του επαναστατημένου και μαχόμενου για την ελευθερία του ελληνισμού , δικαιώματα κοινότητος με ποσοστοτική συμμετοχή στην εξουσία .
Αυτό το κατακτητικό σύνταγμα δεν έγινε ποτέ αποδεκτό μέσα από δημοψήφισμα από τον κυπριακό ελληνισμό .Κατά συνέπεια έχουμε το δικαίωμα εμείς οι σημερινοί έλληνες να το θεωρούμε ως μέσον επιβολής των αγγλοτουρκικών σχεδίων , ως πράξη παράτασης της κατοχής και ως εκ τούτου άδικο , παράνομο και παράλογο . Οι όροι των κατακτητών που περιέχονται σε αυτό το σύνταγμα έχουν μόνο ειδική εφαρμογή προς ένα κατακτημένο και εξουσιασμένο λαό και δεν αποτελούν αξίες και αρχές καθολικής εφαρμογής .


Το σημείο αυτό είναι και το αδύνατο σημείο που νομικά και διπλωματικά μπορούμε να εκμεταλλευτούμε .Σε αυτό βέβαια υπάρχει η ένσταση , πως εάν καταγγείλουμε τα κακώς κείμενα του συντάγματος μας καταλύεται το κράτος μας .Μεγάλο ψέμα .Ποτέ ένα κράτος ως πολιτική οντότητα που είναι, δεν ταυτίζεται με το σύνταγμα του. Τα συντάγματα είναι μεταβλητά και η μεταβλητότητα τους δεν αναιρεί την κρατική οντότητα που τα περιέχει ως εργαλείο για την άσκηση της εξουσίας. Η οντότητα της κυπριακής δημοκρατίας είναι διεθνώς κατοχυρωμένη και αποδεκτή και δεν κινδυνεύει αν αυτή η οντότητα αλλάξει το σύνταγμα της ή το τροποποιήσει, όταν μάλιστα τούτο γίνει μέσα από την μοναδική νόμιμη οδό της λαϊκής έγκρισης .
Εάν δεν καταγγείλουμε τις αντιδημοκρατικές στρεβλώσεις της Ζυρίχης θα συνεχίσουμε να είμαστε εγκλωβισμένοι στους αγγλοτουρκικούς σχεδιασμούς και η πολιτική μας να περιστρέφεται γύρω από τη γραμμή που θα επιβάλλουν οι κατακτητές . Αυτή άλλωστε υπήρξε η πορεία του πολιτικού κατεστημένου από το 1960 μέχρι σήμερα .Πολλές φορές το βλέπουμε να ταυτίζεται πλήρως με τις μεθοδεύσεις των κατακτητών σε σημείο που να είναι δύσκολη η αναγνώριση της διαφοράς κατεστημένου και αγγλοτούρκων κατακτητών .
Αυτή η περιέλιξη γύρω από τον άξονα των κατακτητών πρέπει να σταματήσει .Το πρώτο που έχουμε να κάνουμε είναι να καταγγείλουμε τους κατακτητικούς όρους του Ζυριχικού συντάγματος και να επιβάλουμε άμεσα τον εκδημοκρατισμό του , ώστε να ευθυγραμμισθεί με την ευρωπαϊκή αντίληψη της δημοκρατίας .Να δώσουμε διπλωματικό αγώνα στη Ευρώπη και διεθνώς για την κατάργηση των σημείων εκείνων που αναιρούν τη δημοκρατία και το δικαίωμα αυτονομίας και αυτοθέσμισης του κυπριακού λαού .Τούτο είναι το θεμέλιο της αυτοδιάθεσης μας .
Παράλληλη κίνηση είναι η ενίσχυση της άμυνας μας με την αναβάθμιση του ενιαίου αμυντικού δόγματος σε ενιαίο στρατό Ελλάδος – Κύπρου .
Εκδημοκρατισμός του συντάγματος μας και ενίσχυση της άμυνας μας .Δυο πράξεις που εάν δεν γίνουν δεν θα μπορέσουμε ποτέ να περάσουμε από την στρατηγική της υποχώρησης και της υποτέλειας στην στρατηγική της απελευθέρωσης .
Τίποτα δεν δεχόμαστε από όσα οι αγγλοτούρκοι επέβαλαν δια της ισχύος και της κατακτητικής βίας . Εάν εναντιωθούμε σε αυτή τη θανάσιμη πραγματικότητα θα ξαναγράψουμε ιστορία , ως λαός ζωντανός που διεκδικεί τα δίκαια του στη ζωή , εάν όχι , τότε μέσα από την αποδοχή της υποτέλειας θα αφανιστούμε .
ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
ΤΟΜΕΑΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ