Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2010

Η «Πρόταση του ορθού ΝΑΙ» και ο Καθηγητής Βαγγέλης Κουφουδάκης

Σε συνέντευξη του (ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, Δευτέρα 22/2/10), ο καθηγητής Βαγγέλης Κουφουδάκης θίγει τέσσερα σημαντικά θέματα:

1. Το θέμα της «σταθμισμένης ψήφου»,
2. Το θέμα της συζητούμενης «ομοσπονδίας»,
3. Το θέμα της «διασφάλισης των δικαιωμάτων της μειονότητας των (νομίμων) Τούρκων Κυπρίων στο πλαίσιο της ΕΕ», και
4. Το θέμα της «εισδοχής της Τουρκίας στην ΕΕ».

Αναφορικά με τη «σταθμισμένη ψήφο», ο καθηγητής Κουφουδάκης αναφέρει πως «παρόμοια πρόνοια υπήρχε και στο Αμερικανικό Σύνταγμα, που ήταν μία ρατσιστική διευθέτηση για την επιβολή των λευκών επί των μαύρων και καταργήθηκε το 1886».


Ως προς τη συζητούμενη «ομοσπονδία», ο καθηγητής Κουφουδάκης αναφέρει ότι «ουσιαστικά στην Κύπρο είναι στην βάση της συνομοσπονδίας που γίνονται οι διαπραγματεύσεις» και ότι «γίνεται μια ενσυνείδητη εξαπάτηση του Κυπριακού Λαού, κυρίως από την ηγεσία του, βασισμένη στην άγνοια του Λαού, πάνω σε συνταγματικά θέματα».

Για τη «διασφάλιση των δικαιωμάτων της μειονότητας», ο καθηγητής Κουφουδάκης λέγει ότι «οι (νόμιμοι) Τούρκοι Κύπριοι δεν έχουν κανένα λόγο να ανησυχούν για την διασφάλιση των μειονοτικών τους δικαιωμάτων μέσα στην ΕΕ, στην περίπτωση που θα αποδεχτούν μιαν λύση στην οποία η πλειοψηφία θα κυβερνά και η μειονότητα θα προστατεύεται».

Τέλος, για την «εισδοχή της Τουρκίας στην ΕΕ», ο καθηγητής Κουφουδάκης λέγει πως «οι μεγάλες χώρες της ΕΕ γνωρίζουν πολύ καλά τον ρόλο που θα παίζει η Τουρκία στην ΕΕ σαν Δούρειος Ίππος των Αμερικανών και αυτό, σε συνδυασμό με την ανικανότητα της ΕΕ να απορροφήσει τα 70 εκατομμύρια των τούρκων, καθιστά την ένταξη της αδύνατη, πράγμα που και η ίδια η Τουρκία το γνωρίζει».

Η Κίνηση για ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ δίνει τις απαντήσεις σε όλα τα πιο πάνω με την «Πρόταση του Ορθού ΝΑΙ», την οποία η μεγάλη πλειοψηφία του Κυπριακού Λαού ήδη θεωρεί ως την μόνη ορθή πορεία για την δίκαιη, βιώσιμη και αξιοπρεπή κατάληξη του Κυπριακού Ζητήματος.


Κίνηση για ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ