Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2015

Το λαϊκό συντονιστικό κράτος


Κεντρικός άξονας της ιδεολογίας του δημοκρατικού εθνικοκοινωνισμού είναι η πολιτειακή ανασυγκρότηση που θα προκύψει μέσα από την ολοκληρωτική σύγκρουση με το ισχύον κοινοβουλευτικό και ολιγαρχικό σύστημα όπου η συσσώρευση της ισχύος σε λίγους καταλύει την λαϊκή και εθνική κυριαρχία υποτάσσοντας το έθνος στα ξένα συμφέροντα και την λαϊκή παραγωγική βάση στα συμφέροντα της ντόπιας ληστρικής ολιγαρχίας και πλουτοκρατίας.
Όραμα μας είναι η δημιουργία ενός ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ που η ισχύς του θα πηγάζει από τον λαό , από τις παραγωγικές του ενώσεις και τις τοπικές κοινότητες, στη βάση της λαϊκής συνέλευσης και της ανακλητής αντιπροσώπευσης , μέσα από θεσμούς διαφάνειας , αξιοκρατίας , ισηγορίας , ισονομίας και πολυκεντρικής εξουσίας.
Αντίθετα από την κοινοβουλευτική δημοκρατία, όπου το κράτος στηρίζει τις ολιγαρχίες του συσσωρευμένου ληστρικού πλούτου και των κομματικών μηχανισμών, το εθνικοκοινωνικό συντονιστικό κράτος θα στηρίξει την λαϊκή παραγωγική βάση ενάντια σε κάθε μορφή συσσώρευσης πλούτου και εξουσίας σε λίγους στα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισμού.
Στο εθνικοκοινωνικό πολίτευμα, το κράτος θα ασκεί ρόλο συντονιστικό με μέτρα που θα ενισχύουν την βάση της παραγωγικότητας του λαού, χωρίς να δημιουργεί επιχειρήσεις που σε συνεργασία με την ολιγαρχία καταληστεύουν τα λαϊκά στρώματα ( δες τους ημικρατικούς οργανισμούς που είναι ληστρικά τσιφλίκια της κομματοκρατίας) .
Για εμάς τους εθνικοκοινωνιστές , το κράτος δεν προσδοκά κέρδη από τον λαό, αλλά παρέχει δωρεάν υπηρεσίες που αποτελούν την βάση κάθε παραγωγικής δομής για την ιδιωτική οικονομία και επίσης ανακυκλώνει τον παραγόμενο πλούτο προς όφελος του συνόλου.
Στο εθνικοκοινωνικό πολίτευμα , η εξουσία δεν θα πηγάζει μέσα από τα κόμματα, αλλά μέσα τις λαϊκές συνελεύσεις που θα δομούν μια πολυκεντρική εξουσία σε επίπεδο νομών ή επαρχιών που με την σειρά τους θα ασκούν εποπτικό ρόλο στο έργο των ανακλητών αντιπροσώπων στην κεντρική νομοθετική εθνοσυνέλευση.
Χωρίς εξουσία στο λαό που θα παράγεται μέσα από τις πολύμορφες ενώσεις του και όχι μέσα από την αφηρημένη έννοια του λαού που επικαλείται η αστική ολιγαρχική τυραννία (κοινοβουλευτική δημοκρατία), δεν μπορεί να τεθεί οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία εθνικού πολιτισμού.
Η αρραγής σύνδεση εξουσίας και εργασίας στα πλαίσια της ελευθερίας της σκέψης , της έρευνας και της δημιουργίας, θα ανοίξει τις πύλες σε μια πολιτεία ανάπτυξης , κοινωνικής δικαιοσύνης και πολιτισμικής αναβάθμισης. 

Λουκάς Σταύρου

πρόεδρος ΕΔΗΚ