Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2015

Τιμή στον αρχηγό της ΕΟΚΑ Γεώργιο Γρίβα Διγενή


Αρχηγέ Διγενή , σήμερα στήνει χορό γύρω από τον τάφο σου το τσίρκο της δεξιάς – ακροδεξιάς που είτε εργάζονται για την τουρκοσυνεταιριστική λύση της Δ.Δ.Ο, είτε δηλώνουν αποδοχή της ντεφάκτο ένωσης που σημαίνει την κατάλυση της κυπριακής δημοκρατίας και της αναγνωρισμένης επικράτειας της που θα διχοτομήσει τελειωτικά την Κύπρο.

Εμείς οι εθνικοκοινωνιστές συνεχίζουμε πολιτικά τον αγώνα σου για μια Κύπρο ελεύθερη και ελληνική με πραγματική δημοκρατία , λαϊκή αυτοθέσμιση και αυτοδιάθεση.


Εθνικιστικό Δημοκρατικό Κόμμα – ΕΔΗΚ