Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014

Οι δηλώσεις Άιντα και η νίκη της τουρκικής διπλωματίας


Σε πρόσφατη συνέντευξη του ο αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών για το κυπριακό Εσπεν Μπαρθ Άιντα αναφέρθηκε σε δύο όρους στα πλαίσια των οποίων προσδιορίζεται η δράση του.
Οι όροι αυτοί είναι “σταθερή μη- λύση” και “επανένωση”.
Καμιά αναφορά δεν γίνεται πια στην εισβολή , την κατοχή , τον εποικισμό , το ψευδοκράτος κλπ.

Τούτο δείχνει ότι ξεχάστηκαν οι αρχικές καταδίκες της τουρκικής εισβολής από τα Ηνωμένα Έθνη και ότι παγιώθηκε μια αντίληψη αποδοχής των δεδομένων που δημιούργησε η τουρκική εισβολή και κατοχή.
Ποιοι ευθύνονται για αυτή την εξέλιξη ;
Πρώτα πρέπει να το δούμε ως νίκη της τουρκικής διπλωματίας
και έπειτα ως εθνικό έγκλημα εκ μέρους των κυβερνήσεων της κυπριακής δημοκρατίας και του συναινούντος πολιτικού κατεστημένου από το 1974 και εντεύθεν.
Για το κατάντημα αυτό θα έπρεπε να απολογηθεί όλος ο πολιτικός εσμός μαζί με το διπλωματικό σώμα.
Δυστυχώς όμως η έλλειψη ήθους και πολεμικής αρετής αφήνει τις ήττες να περνούν απαρατήρητες και μάλιστα να επιβραβεύει τους άθλιους στρατηγούς του ολέθρου.
Αν κατανοήσουμε την πολιτική και την διπλωματία ως μια μορφή πολέμου, τότε όλοι αυτοί που συνέργησαν σε αυτή την εθνική ήττα θα έπρεπε να είχαν τουφεκιστεί με συνοπτικές διαδικασίες.

Τομέας ιδεολογικού πολέμου

Εθνικιστικό Δημοκρατικό Κόμμα – ΕΔΗΚ