Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014

Ε.ΔΗ.Κ.:Η θέση μας για τα ημικρατικά τσιφλίκια των κομμάτων


Στην εθνικοκοινωνική οικονομική θεώρηση το κράτος όταν διαθέτει υπηρεσίες πρέπει να τις παρέχει στο λαό δωρεάν είτε προς το σύνολο του λαού είτε προς τα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα.
Το κράτος σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να έχει επιχειρήσεις που όταν είναι κερδοφόρες εκ της τοπικής αγοράς σημαίνει πως αφαιμάσσει τον λαό στο σύνολο του και όταν είναι ζημιογόνες σημαίνει πάλι πως τις συντηρεί από τους φόρους του λαού στο σύνολο του.

Μοναδική περίπτωση που το κράτος δικαιούται να επιχειρεί είναι όταν απευθύνεται αποκλειστικά στην ξένη αγορά με σκοπό το κέρδος.
Υπό το πρίσμα αυτό πρέπει να ιδωθούν οι λεγόμενες ημικρατικές επιχειρήσεις που έχουν καταντήσει τα τσιφλίκια των κομμάτων και τα άνδρα της διαφθοράς και της καταλήστευσης του λαού.
Αυτές οι επιχειρήσεις είτε πρέπει να κρατικοποιηθούν και να μετατραπούν σε δωρεάν υπηρεσίες προς τον λαό, είτε να δοθούν στην κοινωνία και εν γένει στην ντόπια ιδιωτική οικονομία σε πλαίσια υγιούς ανταγωνισμού και όχι σε πλαίσια κρατικής προστασίας.
Ως εκ τούτου για τον λεγόμενο εθνικό αερομεταφορέα ( Κυπριακές Αερογραμμές) προτείνουμε την κοινωνικοποίηση του, δια δε την Αρχή Ηλεκτρισμού προτείνουμε την κρατικοποίηση της με στόχο την δωρεάν παροχή ηλεκτρισμού στην ντόπια παραγωγική διαδικασία και στην εργατική τάξη και την αγροτιά.

Τομέας ιδεολογικού πολέμου

Εθνικιστικό Δημοκρατικό Κόμμα – ΕΔΗΚ